Professionals

U als zorgverlener kunt Hospice Kromme Rijnstreek voor uw patiënt inschakelen. Het hospice is er voor iedereen voor wie het einde van het leven nabij is.Onder Hospice Kromme Rijnstreek vallen de gemeenten Houten en Bunnik inclusief de bijbehorende kernen Schalkwijk, ‘t Goy, Tull en ‘t Waal , Odijk en Werkhoven.  Voor opname is altijd een indicatie van het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) noodzakelijk.

Patiënten van buiten de HAP-regio: ‘Buitenpatiënten’

Naast patiënten uit de gemeenten Houten/Bunnik en bijbehorende kernen kunnen ook patiënten van buiten de directe regio worden opgenomen:’buitenpatiënten’. De medische zorg bij deze patiënten kan dan niet meer door de eigen huisarts worden geleverd en wordt overgedragen aan twee artsen verbonden aan het hospice:
Petra Blommendaal (huisarts, kaderarts palliatieve zorg en SCEN-arts) en
Erica van Maanen (huisarts met specialisatie palliatieve zorg).
Zij worden hoofdbehandelaar van de ‘buitenpatiënten’ en doen de medische intake en de planbare zorg.

Administratief worden deze patiënten ingeschreven bij huisartsenpraktijk Odijk.

Om opname voor uw patient in het hospice direct aan te vragen, klik op aanvraag

Voor meer informatie mbt medische en verpleegkundige zorg kunt u terecht op de de pagina gasten/zorgteam.

Opname-indicatie

Samen met de behandelend huisarts, hospice-arts of specialist wordt bekeken wat de prognose is. Indien het duidelijk is dat de levensverwachting maximaal drie maanden is, is opname mogelijk. De eigen huisarts of hospice-arts is verantwoordelijk voor de medische zorg van de patiënt binnen het hospice.

Hospice Kromme Rijnstreek streeft ernaar om intensief contact te onderhouden en optimale samenwerking te bewerkstelligen met alle betrokken zorgverleners, zoals huisarts, specialist, maatschappelijk werker, fysiotherapeut etc. Dit in het belang van de gast en zijn dierbaren.

Heeft u als zorgverlener behoefte aan meer informatie en/of een persoonlijke kennismaking, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van Hospice Kromme Rijnstreek, tel. 030-2567990  of u vult het contactformulier in of u stuurt u een e-mail naar: info@hospice-krommerijn.nl