Profiel

Rol van de vrijwilliger

De vrijwilligers van Hospice Kromme Rijnstreek begeleiden, ondersteunen en verzorgen de gasten in de laatste fase van hun leven. Hij of zij kunnen op veel verschillende plaatsen worden ingezet. Afhankelijk van uw interesse ( zorg-, kook-, huishoudelijk-, administratief- of tuinvrijwilliger etc.) wordt in samenspraak met de coördinator invulling gegeven aan uw rol als vrijwilliger binnen Hospice Kromme Rijnstreek.

De ideale vrijwilliger

U heeft het hart op de goede plek en bent minimaal 1 dagdeel tot maximaal 2 dagdelen per week beschikbaar.

Scholing

Alle vrijwilligers worden terdege op hun taak voorbereid. Het volgen van de introductiecursus is verplicht. Daarnaast wordt regelmatig een verdiepings/vervolgcursus aangeboden.

Er wordt gebruik gemaakt van het scholingsprogramma  van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (www.vptz.nl.) In deze cursus worden  basisvaardigheden getraind voor de verzorging van de gasten. Er wordt aandacht besteed aan omgaan met verdriet, verlies en rouwverwerking. Daarnaast aandacht voor onderwerpen zoals: wat is palliatieve zorg,  doelgroepgerichte gesprekstraining en  verwerking en omgaan met het werk in het hospice.

Zorg vrijwilliger

De zorgvrijwilliger verleent directe zorg aan onze gasten in samenwerking met een collega en de verpleegkundige. Daarnaast ondersteun je de dagelijkse zaken, zoals het klaarmaken van maaltijden, koffie en thee en verricht je lichte huishoudelijke werkzaamheden.
De zorg die geboden wordt aan de bewoner is afhankelijk van de lichamelijke toestand en varieert van een helpende hand bij het naar de douche gaan tot de volledige verzorging op bed. De bewoner geeft zelf aan waaraan hij of zij behoefte heeft en dat kan per dag verschillen. Het kan zijn dat er om hulp wordt gevraagd bij het eten en drinken of bij het in- en uit bed gaan.
Daarnaast wordt ondersteuning gegeven op emotioneel gebied: een luisterend oor, een gesprek, een ontspannende massage, maar ook samen naar buiten, in de tuin zitten of alleen maar naast iemand zitten: ‘er zijn’ voor de ander.
De zorgvrijwilligers zijn 24 uur per dag beschikbaar en werken overdag altijd in tweetallen. Er zijn overdag wisselende diensten van vier uur. De werktijden lopen van 07.00-11.00 uur, van 11.00-15.00 uur, van 15.00-19.00 uur en van 19.00-23.00 uur. Tijdens de nacht is er 1 verpleegkundige en 1 vrijwilliger aanwezig.

Kook vrijwilliger

De kookvrijwilliger verzorgt samen en in overleg met het kookteam een verse en uitnodigende maaltijd voor de gasten. Je maakt maakt deel uit van een kookvrijwilligersteam en hebt daarnaast contact met de overige vrijwilligers.

Huishoudelijk vrijwilliger

De huishoudelijk vrijwilliger zorgt samen en in overleg met het huishoudelijk team voor een schone en frisse woonomgeving. Het werk is afwisselend en leuk om te doen, omdat er naast het schoonmaken ook veel contact is met de gasten en alle andere vrijwilligers.

Tuin vrijwilliger

De tuinvrijwilliger onderhoudt samen met het tuinteam op donderdag de prachtig aangelegde tuin rondom het hospice.

Heeft u belangstelling of nog vragen m.b.t. overige vrijwilligerswerkzaamheden, stuur dan een e-mail naar: info@hospice-krommerijn.nl of bel tel.030-2567990.

Ook kunt u meteen onderstaand aanmeldingsformulier invullen en versturen om vrijwilliger te worden: