Verslag 28 maart 2008

woensdag, 28 mei, 2008

Voorlichtingsavond Hospice Kromme Rijnstreek op 28 maart 2008 in College de Heemlanden in Houten.

De avondvoorzitter, mevrouw Ninke van Keulen-Saenger, heette alle aanwezigen van harte welkom. Ninke van Keulen is tevens voorzitter van het bestuur van de stichting Vrienden van het Hospice, die deze avond had georganiseerd.

Terwijl de stichting vrienden van het hospice zich inzet om financiën te verwerven, heeft de stichting hospice Kromme Rijnstreek tot doel een hospice te realiseren.

Hanne Hanne Vos vertelde deze avond in het kort over de actualiteit van het hospice en de te verwachten ontwikkelingen op korte termijn.

Mevrouw Hanne Vos is voorzitter van de stichting Hospice Kromme Rijnstreek.

PietDe heer Piet van Leeuwen is als verpleeghuisarts verbonden aan het Hospitium in Vleuten en in Wilnes.

Palliatieve zorg opent een ruimte tussen hoop op genezing en het accepteren van de dood.
Het vraagt om deskundigheid, ervaring, creativiteit, tijd, nabijheid, intimiteit, bescheidenheid, liefde.
Professionals kunnen een belangrijke rol spelen, maar niet de hoofdrol.

Genezen kan niet, helen wel.

Het zijn gedachten waarop dokter van Leeuwen zijn inspirerende lezing had gebouwd.

publiek

marinus

De heer Marinus van den Berg is pastor in het verpleeghuis Antonius-IJsselmonde in Rotterdam. Hij schreef veel goed ontvangen boeken over verlieservaringen en rouwverwerking.

Op deze avond leidde pastor van den Berg ons door enkele van zijn ervaringen met bewoners in hun laatste levensfase. Niet pijnverlichting is het belangrijkste, maar rust, beschikbaarheid en aandacht. Terugkijken op het leven. Wat heeft het leven mij gebracht? Ook terugkijken naar de pijnplekken. Maar we moeten niet proberen verzoenpogingen te doen. We hebben niet alles in de hand. Sterven is een persoonlijke, relationele, familiaire gebeurtenis.

‘De Hospice beweging heeft verhalen nodig’, zegt Marinus van den Berg, ‘waarmee het einde van het leven waardig geleefd kan worden en waarmee men waardig uit het leven kan gaan.’

rob De heer Rob Klerkx is vicevoorzitter van de stichting Hospice Kromme Rijnstreek en verantwoordelijk voor de externe communicatie.

Rob Klerkx hield een presentatie over de ontwikkelingen van het hospice, haar organisatie en de huidige stand van zaken.

Ten slotte was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De gestelde vragen hadden betrekking op de zorg die geboden wordt in een hospice en op het realiseren van een hospice in Houten.
publiek

hans manders

De avond werd omlijst met pianospel van de heer Hans Manders.