Teeuwen prijst initiatiefnemers hospice

woensdag, 23 december, 2009

REGIO – De belangstelling was zo groot dat notaris Verouden zijn kantoor er even voor had verhuisd. Vertegenwoordigers van de gemeente Houten en de stichting Vrienden van het Hospice Kromme Rijnstreek troffen elkaar op 15 december in een volledig in kerstsfeer gedompelde zaal van restaurant De Engel. Onder het wakend oog van wethouder Nicole Teeuwen tekenden ze daar de overdrachtsakte voor het terrein aan de Kruisboog, waarop komend jaar het lang verwachte bijna-thuis-huis zal verrijzen.

Grond onder grote belangstelling overgedragen

Met de ondertekening van de hypotheekakte werd in één moeite door de financiering veiliggesteld. Voor die tweede ondertekening waren ook alle geldverschaffers naar De Engel gekomen: tien particulieren uit de regio die samen het complete bedrag voor grond en bouw voorschieten. ‘Een uniek fenomeen’, volgens de notaris.

Vasthoudendheid

In een korte speech herinnerde wethouder Teeuwen aan de aanvankelijke scepsis bij het gemeentebestuur en vooral ook aan de vasthoudendheid van Hanne Vos, inmiddels voorzitter van het hospicebestuur. Teeuwen was grootmoedig genoeg om de initiatiefnemers uitbundige lof toe te zwaaien. Toch kwam die gemeentelijke scepsis niet uit de lucht vallen, legt de wethouder na afloop van de ceremonie uit. ‘Vier jaar geleden hebben we een onderzoek laten doen waaruit bleek dat de bevolkingssamenstelling van Houten zich niet voor een hospice leende’, aldus Teeuwen. ‘De gemiddelde leeftijd was zo laag dat er maar drie of vier gasten per jaar zouden komen. We kregen het advies liever de thuisbegeleiding van ongeneeslijk zieken nog beter te faciliteren. Dat hebben we óók gedaan en op die weg gaan we zeker door, maar inmiddels is de situatie wel veranderd. Nu gaat het om een hospice voor de hele Krommerijnregio, inclusief Bunnik en Wijk bij Duurstede. Vandaar de beslissing om toch steun te geven, maar dan via het gemeentelijk grondbeleid.’ Bovendien hoort een gemeentebestuur niet dwars te liggen bij een initiatief dat zo duidelijk door de gemeenschap wordt gedragen, oordeelt Teeuwen. ‘Ik vind het een geweldige prestatie om zo’n huis zonder overheidssubsidie, louter en alleen met hulp van de bevolking van de grond te krijgen. Daar kun je alleen maar bewondering voor hebben.’

Zieke familieleden

Huisarts Lex Goudzwaard, die als lid van het comité van aanbeveling ook even zijn neus om de hoek komt steken, sluit zich daar graag bij aan. Of het relatief jonge Houten zich wel voor een hospice leent is voor hem geen vraag. ‘Aan de vergrijzing zullen we ook hier niet ontkomen’, stelt Goudzwaard vast. ‘Daar komt bij dat inwoners van de regio straks ook hun zieke familieleden in het hospice zullen kunnen onderbrengen. Vier units zijn dan niet gauw te veel, volgens mij is dit echt een kansrijk initiatief. En het is mijn vaste overtuiging dat de Houtense huisartsen er hun volle medewerking aan gaan geven.’

Bron: Houtens Nieuws, 23-12-2009