Lijfrente

U kunt  ons steunen d.m.v. een periodieke gift via een zgn. lijfrente

De voorwaarden hiervoor zijn:

U maakt minimaal vijf jaar achtereen eenzelfde bedrag over aan de Stichting Vrienden van Hospice Kromme Rijnstreek. Dit laat u vastleggen in een onderhandse overeenkomst, waar geen tegenprestatie tegenover staat en de jaarlijkse gift stopt bij eerder overlijden.
Indien u het op prijs stelt, sturen we u van te voren de conceptovereenkomst toe. Door middel van deze overeenkomst is de totale (lijfrente)gift aftrekbaar voor de inkomensheffing, dus zonder drempel zoals omschreven bij giften.

Heeft u behoefte aan meer informatie, stuurt u dan een e-mail naar de penningmeester van de Stichting Vrienden van HKR vrienden@hospice-krommerijn.nl