Legaten

Wie een testament opmaakt, kan daarin een legaat – feitelijk een schenking na het overlijden – opnemen.
Een legaat wordt gedaan aan een begunstigde: bijvoorbeeld  aan de stichting Vrienden van Hospice Kromme Rijnstreek.
De erfgenamen zijn verplicht het legaat dan uit te betalen. Het testament moet u door een notaris laten maken.

Wat kan er worden gelegateerd?

Alle soorten vermogensbestanddelen (zowel roerende als onroerende zaken) kunnen in beginsel worden gelegateerd. Voor het hospice genieten roerende zaken zoals geldbedragen de voorkeur.

Omdat de Stichting Vrienden van Hospice Kromme Rijnstreek bij de belastingdienst is  geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn de legaten aan de stichting vrijgesteld van erfbelasting. Voorwaarde is wel dat aan deze legaat geen opdracht c.q. wederdienst verbonden is. Het legaat moet dus volledig ten goede komen aan de stichting. Voor nadere informatie verwijzen we naar de Kennisbank voor Filantropie.

Mocht u hierover nadere informatie willen, kunt u contact opnemen met onze penningmeester, de heer S. Groenewold, tel. 030-6369499 of een e mail sturen naar vrienden@hospice-krommerijn.nl