Donaties

U kunt als particulier eenmalig, maandelijks of jaarlijks een bedrag doneren.

Zodra uw totale ‘gewone’ giften in een jaar meer bedragen dan 1% van uw fiscaal verzamelinkomen is het meerdere tot een maximum van 10% van datzelfde verzamelinkomen aftrekbaar. Er geldt een minimum van € 60,-Indien het tarief van de inkomstenbelasting over de top van uw belastbaar inkomen uitkomt op b.v. 43% en u doet een gift aan onze stichting van b.v. € 500,- dan betekent dit dat , indien u al meer dan 1% van het verzamelinkomen aan giften geeft, u hierdoor een belastingvoordeel heeft van € 215,-, waardoor uw bijdrage van € 500,- netto € 285,- is.

Door onderstaand donatieformulier in te vullen en te versturen kunt u ons machtigen om het door u aangegeven bedrag automatisch maandelijks/per kwartaal/per halfjaar/per jaar van uw rekening over te laten schrijven. Ons Incassant-ID is NL03ZZZ302191270000

Eenmalige donaties kunt u ook rechtstreeks overmaken op:
IBANnummer NL59 RABO 0119 5889 35 t.n.v. Stichting Vrienden Hospice Kromme Rijnstreek, Houten

Heeft u behoefte aan meer informatie, stuurt u dan een e-mail naar de penningmeester van de Stichting Vrienden van HKR: vrienden@hospice-krommerijn.nl

Donatieformulier

Vindt u een hospice voor de Kromme Rijnstreek een belangrijke voorziening? Besluit dan om donateur te worden en vul het formulier in.

Ondergetekende geeft zich ingaande vandaag, tot wederopzegging, op als donateur van de 'Stichting Vrienden Hospice Kromme Rijnstreek'.
 • U kunt ook rechtstreeks een bedrag overmaken naar het Hospice. Het bankrekeningnummer van de 'Stichting Vrienden Hospice Kromme Rijnstreek' is: NL59 RABO 0119.5889.35

  Adres secretariaat:
  Stichting Vrienden van Hospice Kromme Rijnstreek
  Handboog 8
  3994 AD Houten
  Telefoon: (030) 6369499
  E-mail: vrienden@hospice-krommerijn.nl