Sponsoring

Gewone (eenmalige) giften

Daar de Stichting Vrienden van Hospice Kromme Rijnstreek geregistreerd staat bij de belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn de giften vrij van schenkingsrecht. Voor nadere informatie verwijzen wij u door naar  de Kennisbank voor Filantropie

Indien u ons wilt steunen met een jaarlijkse of eenmalige gift dan kunt u onderstaand invulformulier invullen en verzenden.

Donatieformulier

Vindt u een hospice voor de Kromme Rijnstreek een belangrijke voorziening? Besluit dan om donateur te worden en vul het formulier in.

Ondergetekende geeft zich ingaande vandaag, tot wederopzegging, op als donateur van de 'Stichting Vrienden Hospice Kromme Rijnstreek'.
 • U kunt ook rechtstreeks een bedrag overmaken naar het Hospice. Het bankrekeningnummer van de 'Stichting Vrienden Hospice Kromme Rijnstreek' is: NL59 RABO 0119.5889.35

  Adres secretariaat:
  Stichting Vrienden van Hospice Kromme Rijnstreek
  Handboog 8
  3994 AD Houten
  Telefoon: (030) 6369499
  E-mail: vrienden@hospice-krommerijn.nl