Beschermgilde

Het Beschermgilde Hospice Kromme Rijnstreek is een onderdeel van de stichting Vrienden van Hospice Kromme Rijnstreek

Er zijn drie categorieën in het lidmaatschap van het Beschermgilde:

 • Lid Beschermgilde, categorie Standaard
  Hiervoor staat een jaarlijkse bijdrage van € 500,-
  De minimale lidmaatschapstermijn hiervoor bedraagt 5 jaar.
 • Lid Beschermgilde, categorie Zilver.
  Hiervoor staat een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 750,-
  De minimale lidmaatschapstermijn hiervoor bedraagt 4 jaar.
 • Lid Beschermgilde, categorie Gouden.
  Hiervoor staat een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 1000,-
  De minimale lidmaatschapstermijn hiervoor bedraagt 4 jaar

Wilt u ook Lid worden van het Beschermgilde Hospice Kromme Rijnstreek,
vult u dan onderstaand formulier in:

———————————————————————————————————————————

Waarom een Beschermgilde ?
Vanuit de geschiedenis kunnen de gilden en broederschappen in het algemeen worden gekenmerkt als sociaal-maatschappelijke instellingen met een breed draagvlak en grote invloed binnen de samenleving. In het dagelijks leven van de burgers in de steden en op het omringende land speelden deze gilden in onze geschiedenis een belangrijke rol.
Naast beroepsmatige en ambachtelijke organisaties waren de gilden tevens een belangrijke factor bij aandacht en de zorg voor de medemens. Het waren vaak centra van cultuur, hulpverlening en gezelligheid en zij hadden een verbindende taak in de onderlinge sociale contacten. De middeleeuwse ondernemers en vaklieden waren niet alleen vanwege hun onderneming of ambacht lid van een gilde. Binnen hun gilden toonden zij tevens een gezamenlijke betrokkenheid en zorg voor medemens en samenleving.
De overheden speelden in die tijd slechts een beperkte rol als het ging om de directe zorg voor zieken en minder bedeelden. De gilden namen op dit vlak hun eigen verantwoordelijkheid en deden toen reeds volop aan wat in onze tijd wordt genoemd “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”. Niets nieuws onder de zon dus!
Dit aspect van zorg en betrokkenheid door ondernemers wil de Stichting Vrienden weer laten herleven bij het organiseren van de financiële ondersteuning rond het Hospice Kromme Rijnstreek.
Gezien de financieel afhankelijke situatie van het hospice is het dringend nodig in de komende jaren speciale ondersteuning vanuit het bedrijfsleven te organiseren.

Daarom is in het najaar van 2012  het “Beschermgilde Hospice Kromme Rijnstreek” opgericht.

Zeer beperkte overheidssteun
Subsidie mogelijkheden van de landelijke overheid, provincie en gemeente voor de exploitatie kosten van een hospice zijn er niet of in slechts zeer beperkte mate.
Buiten de reguliere vergoedingen vanuit de Ziektekostenverzekeringen van de gasten zijn er omvangrijke kosten die moeten worden gedekt uit particulier initiatief of met hulp van sponsors. De Stichting Vrienden Hospice heeft de werving van deze benodigde gelden op zich genomen teneinde het bestuur van de stichting Hospice bij de uitvoering van haar dagelijkse zorg voor gasten van financiële zorgen te vrijwaren.
Daarom is besloten om naast de kring van particuliere donateurs óók een groep ondernemers uit de gemeenten Houten en Bunnik rond het hospice te organiseren in een Beschermgilde.

De organisatie van het Beschermgilde
Aan het hoofd van het Beschermgilde staat het Comité Beschermgilde HKR dat een onderdeel vormt van het bestuur van de Vrienden van het Hospice. Dit comité bestaat uit drie bestuursleden van de stichting Vrienden Hospice en de vier gildemeesters.
Deze gildemeesters zijn:
De burgemeesters van de gemeenten Houten en Bunnik en twee ondernemers:
uit de gemeente Houten: Peter de Rooy, ( De Rooy Transport-Logistiek BV) voorzitter OKK en uit de gemeente Bunnik: Peter Verkerk, ( ASN Autoschade Service Boll voorzitter BHIK.
Zij treden op als promotors van het Beschermgilde en ondersteunen de Stichting Vrienden van het Hospice KRS bij het werven van de gildeleden en de instandhouding van het Beschermgilde.

Meer informatie over het lidmaatschap:

Anton Bosboom, tel. 030 601 1665, e-mail: vrienden@hospice-krommerijn.nl

Leden Beschermgilde