Steun Ons

_MG_7182

‘SAMEN HET HOSPICE BLIJVEND ONDERSTEUNEN’

De Stichting Vrienden van Hospice Kromme Rijnstreek heeft als doelstelling ervoor te zorgen dat er voldoende geld binnenkomt om het hospice draaiende te houden.  En alleen met de steun van ‘derden’ kunnen wij de kwaliteit van de zorg in het hospice op peil houden.

De stichting  is door de belastingdienst erkend als een ANBI-geregistreerde instelling. Daardoor kunnen giften aan het hospice op fiscaal voordelige wijze worden geschonken. U kunt er verzekerd van zijn dat wij alle opbrengsten volledig besteden aan ons mooie hospice.

Wij zijn blij dat we er door een aantal giften, legaten en erfenissen (klein en groter) financieel beter voorstaan dan de afgelopen jaren. Maar er zijn nog veel onzekere factoren waardoor we toch financiële steun nodig blijven hebben, namelijk:

  • Onzekerheid met betrekking tot de bezettingsgraad
  • De overheid die door wijzigingen in het budget voor ouderenzorg wellicht in de toekomst minder zal financieren.
  • De financiering van de medewerkers van het Hospice.
  • De vraag of het in de toekomst lukt om voldoende vrijwilligers aan ons te blijven binden.

We zijn dan ook blij met alle (nieuwe) giften en zullen ook dit jaar via o.a. de Week van het Hospice proberen extra geld voor het Hospice te genereren. Want wij willen nu en in de toekomst gasten kunnen blijven ontvangen!

Eenmalige donaties kunt u ook rechtstreeks overmaken op:
IBANnummer NL59 RABO 0119 5889 35 t.n.v. Stichting Vrienden Hospice Kromme Rijnstreek, Houten

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de Kennisbank voor Filantropie.

Bedrijven en ondernemers:

  • U kunt ons als instelling of bedrijf ondersteunen via sponsoring
  • U kunt ons ondersteunen door lid te worden van het ‘Beschermgilde’

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina Bedrijven.

Particulieren:

  • U kunt zich aanmelden als vriend/donateur
  • U kunt ons als particulier ondersteunen via giften en legaten
  • U kunt bij verjaardagen, bruiloften en andere heuglijke gebeurtenissen de melkbus lenen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina Particulieren.

Voor nadere informatie kunt u ook contact opnemen met de penningmeester van Stichting Vrienden van Hospice Kromme Rijnstreek: de heer S. Groenewold, tel. 030-6369499 of een e-mail sturen naar vrienden@hospice-krommerijn.nl