Sponsoring bridgeclub ‘Quatre Mains’ Bunnik

dinsdag, 15 november, 2011

Bridgeclub ‘Quatre Mains’ in Bunnik heeft in het kader van hun lustrumjaar op 8 oktober in het winkelgebied van Bunnik een bridge-estafette “De Rondgang” georganiseerd. De lustrumcommissie heeft gemeend een goed doel te willen steunen met een maatschappelijk belang en heeft besloten dat Hospice Kromme Rijnstreek hiervoor in aanmerking komt.

Onderstaand het persbericht in Bunniks Nieuws op 12 okt.2011:
Rondgang Bunnik
BUNNIK – Waarom liepen er zoveel mensen afgelopen zaterdag 8 oktober heen en weer over de Dorpstraat in Bunnik? Voor de bridge-estafette. Deze werd door de bridgeclub Quatre Mains georganiseerd in verband met hun 30 jarig bestaan. Wat is een bridge-estafette ? Op vier verschillende locaties, De Gaarde, De Bank, De witte huisjes en ’t Wapen worden door groepjes mensen ieder half uur vier spelletjes bridge gespeeld. Daarna vertrekt men naar een volgende locatie. Tussen de middag wordt er geluncht in de locatie waar net gebridged is. Quatre Mains had 120 gasten die deelnamen aan de 1e Rondgang Bunnik die startte om 10 uur en werd afgesloten met een prijsuitreiking en borrel in aanwezigheid van burgemeester Hans Martijn Ostendorp.
Naast fraaie prijzen door de gulle middenstand van Bunnik ter beschikking gesteld was er de mogelijkheid om het lustrumdoel Hospice Kromme Rijnstreek te steunen.