Samenwerking Palliatieve Zorg vastgelegd in overeenkomst

donderdag, 12 maart, 2009

Maandag 2 februari heeft een groep zorgorganisaties in onze regio in Houten een samenwerkingsovereenkomst getekend met betrekking tot palliatieve en terminale zorg. Palliatieve zorg is zorg aan mensen die ziek zijn en daarvan niet meer zullen genezen. Terminale zorg is palliatieve zorg, gericht op de allerlaatste weken of dagen van het leven.

Het doel van palliatieve en terminale zorg is dat mensen in de laatste fase van hun ziekte op waardige wijze, met deskundige hulp en zo comfortabel mogelijk hun leven kunnen afronden. Veel organisaties hebben zich aangesloten bij het Netwerk Palliatieve en Terminale Zorg Utrecht Zuid: Cliëntenbelang Utrecht, Thuiszorgorganisaties Rivas en Vitras, het Antonius Ziekenhuis, de Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen van AxionContinu en Zorgspectrum, de Regionale Huisartsen Verenigingen, de Huisartsenpost, de organisatie voor Vrijwillige Palliatieve en Terminale Thuiszorg, de Hospices in Nieuwegein, IJsselstein en Houten (in oprichting) en de samenwerkende oncologisch fysiotherapeuten Nieuwegein.

Al enige jaren werken deze zorgorganisaties samen om de zorg aan ongeneeslijk zieken goed op elkaar af te stemmen. Er is al een paar jaar geleden al tot dit Netwerk besloten en een stuurgroep benoemd. Eind vorig jaar is in de hele regio een krant verspreid om de bevolking op het netwerk te attenderen. Het Ministerie van VWS draagt zorg voor financiële middelen en verder betalen de deelnemers zo nodig activiteiten uit eigen budget. Om de bestaande samenwerking formeel te bekrachtigen zijn alle uitgangspunten op papier gezet en hebben de bestuurders hieronder hun handtekening geplaatst.

Volgens stuurgroepvoorzitter Adriaan van de Werf, regiomanager van AxionContinu, is het Netwerk een geschikt platform voor het bespreken van verbetering en vernieuwing. Het is een zinvolle aanvulling op het bestaande aanbod voor palliatieve en terminale zorg in de regio, omdat door het Netwerk de samenwerking telkens opnieuw een stimulans krijgt”.
Het Netwerk wordt gecoördineerd door Ingrid Zondervan, die betrokken is bij alle activiteiten van het Netwerk, de contacten onderhoudt en begeleiding geeft aan de diverse werkgroepen.

Tijdens de ondertekeningsbijeenkomst vond tevens de prijsuitreiking plaats van de gedichtenwedstrijd die eind vorig jaar werd uitgeschreven ter gelegenheid van de Dag van de Palliatieve Zorg. Het thema was ‘ongeneeslijk ziek zijn en sterven’. De mooiste drie gedichten waren volgens de jury van Tanja Medema het gedicht “De olifant”, van Jaap Schoo het gedicht “Vriend” en van Riet Speelman het gedicht “Laatste laatje”.

Op de website www.netwerkpalliatievezorg.nl/utrechtzuid leest u alles over dit netwerk en daarop staan ook de winnende gedichten.