Samenwerking Hospice en Zorgspectrum

donderdag, 28 februari, 2008

Samenwerking Hospice Krommerijn Streek en Stichting ZorgspectrumOp vrijdag 7 maart 2008 ondertekenen Hanne Vos, voorzitter van Hospice Kromme Rijnstreek, en Mirjam Groenendijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgspectrum, een samenwerkingsconvenant.

Hospice Kromme Rijnstreek en Zorgspectrum
Zorgspectrum, organisatie in de ouderenzorg, is in Houten vooral bekend met woonzorgcentrum Het Haltna Huis en verpleeghuis Het Houtens Erf. Hospice Kromme Rijnstreek streeft sinds haar oprichting in 2006 naar het realiseren van een zelfstandig hospice voor bewoners van de Kromme Rijnstreek. Een hospice biedt plaats aan ernstig zieken met een levensverwachting van minder dan drie maanden.

Bundeling van krachten
Door bundeling van krachten dragen beide organisaties bij aan een waardige afsluiting van het leven van bewoners in het Kromme Rijngebied Houten. Beide organisaties vinden het voor gasten of cliënten van belang dat zij hun eigen levensstijl kunnen behouden en in een kleinschalige omgeving kunnen verblijven. De organisaties hebben blijvend oog voor naasten en nabestaanden.

Twee organisaties, één dienst
Uitgangspunt in de samenwerking is, dat de organisaties zelfstandig blijven en verantwoordelijk zijn voor hun eigen organisatie. Zo worden de kosten van het hospice grotendeels uit sponsorgelden gefinancierd. Zorgspectrum werkt op andere gebieden weer met andere (zorg)organisaties samen.

Kwaliteit van zorg
Hospice Kromme Rijnstreek en Zorgspectrum kunnen door deze samenwerking op meerdere fronten voordeel behalen. Met het ondertekenen van het convenant is een belangrijke stap gezet in de borging van kwaliteit van zorgverlening voor de gasten van het in oprichting zijnde hospice in Houten.