Samen het Hospice blijvend ondersteunen

Ondergetekende ondersteunt van harte het initiatief tot de bouw en de instandhouding van het Hospice Kromme Rijnstreek en wil daaraan een bijdrage leveren.