Royale gift van Rotary voor Hospice

zaterdag, 30 oktober, 2010

Johan de Boer(r) overhandigt cheque aan Piet Tulner (l) in aanwezigheid van de gouverneur van Rotary mevr. Albertine Perre

Op woensdag 20 oktober jl. overhandigde Johan de Boer, voorzitter van Rotaryclub Houten, een bedrag van 20.000 euro aan Piet Tulner als vertegenwoordiger van het bestuur van de stichting Vrienden van het Hospice Kromme Rijnstreek .
In mei van dit jaar organiseerde Rotaryclub Houten de, voor het district van Rotary Nederland belangrijke, districtsconferentie NEVER WASTE A GOOD CRISIS. De kunst om beter uit de crisis te komen werd het motto van dit congres. Talloze bekende sprekers waaronder de heren Staal (Nederlandse Vereniging van Banken), Milder (Lost Boys), Van Gelder (Mediq) en vele anderen, bespraken de mogelijkheid om heel goed uit een crisis te komen.
Mede dankzij de ondersteuning van Mercedes Benz, het Houtense ICT bedrijf AdVo en de meer dan 200 betalende bezoekers leverde dit congres het respectabele bedrag van 20.000 euro op.
Rotary Houten is zeer betrokken bij het Hospice Kromme Rijnstreek. Leden hebben zitting in de besturen van het Hospice, anderen adviseren of leveren financiële ondersteuning.