Ondernemers vormen Beschermgilde Hospice

zondag, 17 februari, 2013

Bron: ’t Groentje / Houtens Nieuws, 12 febr. 2013

REGIO – De Stichting Vrienden Hospice Kromme Rijnstreek heeft een Beschermgilde opgericht en is op zoek naar nieuwe leden om het draagvlak onder ondernemers te versterken. Er zijn vier Gildemeesters benoemd, die zich inzetten voor het werven van nieuwe leden van het Beschermgilde.  

Peter Verkerk, voorzitter van de Bunnikse Handels en Industrie Kring (BHIK) en directeur van Autoschade Herstel Boll en Peter de Rooy, lid van de bedrijvenvereniging van Houten IKH en directeur van De Rooy Transport zijn benoemd tot Gildemeester. Ook de burgemeesters van Houten en Bunnik zijn Gildemeester. De Rooy: “Het Hospice is een zeer goed initiatief. Op deze manier wil ik graag de ondernemers erbij betrekken, ten tijden van een terugtrekkende overheid.” 

Middeleeuwen

Het principe van de gilde is al heel erg oud. Anton Bosboom van de Stichting Vrienden Hospice Kromme Rijstreek: “De middeleeuwse ondernemers en vaklieden waren niet alleen vanwege hun onderneming of ambacht lid van een gilde. Binnen hun gilden toonden zij tevens een gezamenlijke betrokkenheid en zorg  voor medemens en samenleving. De overheden speelden in die tijd slechts een beperkte rol als het ging om de directe zorg voor zieken en minder bedeelden. De gilden namen op dit vlak hun eigen verantwoordelijkheid en deden toen reeds volop aan wat in onze tijd  wordt genoemd  ‘Maatschappelijk Verantwoord  Ondernemen’. Niets nieuws onder de zon dus!” 

Het Hospice krijgt nauwelijks subsidie van de overheid en draait op giften en vrijwilligers. Om zorg te dragen voor groot draagvlak en constante financiële ondersteuning, is nu het Beschermgild opgericht. Er zijn drie categorieën in het lidmaatschap van het Beschermgilde, een met een bijdrage van €500 per jaar, €750 euro per jaar of €1000 euro per jaar. Voor meer informatie kunt u terecht bij Anton Bosboom, tel. 030-6011665, e-mail: a.bosboom.advies@wxs.nl Voor aanmelding kijkt u op de website van het Hospice Kromme Rijnstreek :  www.hospice-krommerijn.nl (AC)