Links

Kromme Rijnstreek

 • Houten.nl
  Informatie over de gemeente Houten

Palliatieve zorg

 • Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht Zuid, tel. 06-365 330 49
  Op deze site vindt u informatie over de palliatieve zorg in de regio Utrecht-Zuid. Hospice Kromme Rijnstreek valt onder dit netwerk.
 • Netwerkpalliatievezorg.nl
  Landelijk Netwerk Palliatieve Zorg (Agora -VIKC). Informatie over zorg aan ongeneeslijk zieken en hun naasten, zoals informatie over netwerken palliatieve zorg waarin allerlei organisaties samenwerken om palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren in
 • Pallialine.nl
  De Vereniging van Integrale Kankercentra heet u welkom op Pallialine. U krijgt toegang tot richtlijnen en andere documenten voor palliatieve zorg.
 • Palliatief.nl
  Hier kunt u veel informatie vinden over de palliatieve zorg in Nederland. U kunt de laatste ontwikkelingen volgen, maar ook de adressen van de diverse hulpverlenende instanties en beschikbare plaatsen vinden.
 • Palliatievezorg.nl
  Hier kunt u veel informatie vinden over de palliatieve zorg in Nederland. U kunt de laatste ontwikkelingen volgen, maar ook de adressen van de diverse hulpverlenende instanties en beschikbare plaatsen vinden.
 • Palliatievezorg.startkabel.nl
  Bij deze startkabel kunt u informatie vinden over allerlei sites die met de palliatieve zorg te maken hebben.
 • VPTZ-zu.nl
  Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid Utrecht (VPTZ-ZU)
 • VPTZ.nl
  Hospice Kromme Rijnstreek is aangesloten bij de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland). De VPTZ is een landelijke koepelorganisatie voor alle vrijwilligers Hospicehuizen in Nederland.
 • Zorgkeus.nl
  Vragen rondom zorgverzekering, zorgpremie etc.

Stervens- en rouwbegeleiding

Zorgloketten

 • Cak-bz.nl
  Hier kunt u informatie vinden over de eigen bijdrage, die u betaalt voor de verpleging door de thuiszorg. U kunt ook uw maximale eigen bijdrage laten berekenen.
 • CIZ.nl
  Centrale Indicatiestelling Zorg
 • Regelhulp Hospice
  Wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning
 • VIA-Houten.nl
  Het loket waar alle inwoners van de gemeente Houten terecht kunnen met vragen op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn.