Kennismaking met Andre Kok

zaterdag, 7 maart, 2009

André Kok is sinds eind vorig jaar de projectleider voor de realisatie van het nieuwe Hospice in Houten. Voordat hij hiermee begon was hij voorzitter van de bouwcommissie van ‘De Lichtboog’, het nieuwe gebouw van de Nederlands Gereformeerde Kerk op de Kruisboog. Bij de voorbereidingen van de bouw van de kerk heeft hij een voorzet gegeven voor een ruimtelijke indeling van het gebied (de zogenaamde zorgcampus) waar allerlei maatschappelijke instellingen bij elkaar gesitueerd kunnen worden.

Toen er in 2006 een interview met Hanne Vos in het Groentje verscheen over de oprichting van de Stichting Hospice Kromme Rijnstreek heeft hij direct contact gezocht en met het bestuur gesproken over de mogelijkheden van de bouw van het Hospice in de nabijheid van de kerk. Hij werd aangenaam geraakt door de missie en de professionaliteit van het bestuur in de voorbereiding en organisatie van het toekomstige Hospice. André heeft toen direct besloten zijn schouders onder dit initiatief te zetten en met het bestuur aan de slag te gaan om het Hospice in de Kromme Rijnstreek mogelijk te maken.

De eerste actie was gericht op de acceptatie van het bovenstaande idee door de Gemeente Houten. Toen die instemming er was, is een plan opgesteld om projectmatig de nieuwbouw van het Hospice ter hand te nemen.

André is in de dagelijkse praktijk leidinggevende bij een internationaal ingenieursbureau. Hij heeft te maken met complexe stadsontwikkelingen, ruimtelijke projecten en studies voor (her)inrichting van gebieden. Deze ervaring zet hij in bij het ontwerpproces, de vergunningaanvragen en de uitvoering van de nieuwbouw van het Hospice.

Het doel is om in het gebied De Kruisboog verschillende maatschappelijke instellingen te situeren. Zij kunnen met behoud van zelfstandigheid en identiteit elkaar en de Kruisboog (zogenaamd voorzieningengebied) versterken en een bijdrage leveren voor de Houtense maatschappij en omgeving. In de komende tijd zullen we zoeken naar activiteiten die elkaar kunnen versterken. André wil daarbij graag de intermediair zijn tussen kerk en Hospice. Een voorbeeld hiervan is het werven van vrijwilligers: vanuit het christen zijn staat “liefde voor de medemens” zeer centraal. In totaal zijn er ongeveer 60 vrijwilligers nodig voor het Hospice. De verwachting is dat alle kerken in het Kromme Rijngebied waaronder ‘De Lichtboog’- een deel van de  vrijwilligers gaat “werven”. Mensen, die met hart en ziel zullen bijdragen aan de palliatieve zorg in het Hospice!