In 2010 Hospice op de Kruisboog in Houten

zaterdag, 4 oktober, 2008

Stichting Hospice Kromme Rijnstreek gaat over tot het indienen van een bouwaanvraag voor een hospice op de Kruisboog.
Houten, 26 september 2008
Het hospice richt zich in de eerste plaats op de inwoners van Houten en de kleine kernen en de inwoners van de Kromme Rijnstreek met de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede. Iedereen die daarvoor kiest, kan in de huiselijke sfeer van het hospice de laatste levensfase doormaken. De medische zorg wordt verleend door de eigen huisarts, lokale zorginstellingen en vrijwilligers.

Aan het besluit zijn enkele jaren van intensief overleg met de wethouders Kallen (ruimtelijke ordening) en Teeuwen (welzijn en volksgezondheid) voorafgegaan. Wethouder Teeuwen: “De gemeente ziet het Hospice als een bijzondere aanvulling op het voorzieningenniveau van Houten. In het groter wordende Houten zal de behoefte aan deze voorziening, zeker in de toekomst, steeds meer toenemen”.

Voorzitter Hanne Vos van de Stichting Hospice Kromme Rijnstreek is blij met de afspraken die er zijn gemaakt met de wethouders over de locatie: “Nu kunnen we aan de slag. Onze eerste stap bestaat uit het starten van de procedures voor de aankoop van grond en het in gang zetten van de bouwplannen en de verdere opbouw van de organisatie. Daarbij kunnen we nog veel steun en hulp gebruiken. Het belangrijkste is, dat we binnen afzienbare termijn mensen kunnen helpen”. Als alles volgens plan verloopt, opent het hospice begin 2010 haar deuren. Er wordt nog onderzocht of via een tijdelijke oplossing elders, op kleine schaal, al eerder kan worden gestart.

De exploitatie van het hospice zal worden verzorgd door de Stichting Hospice Kromme Rijnstreek. Deze stichting is in 2006 opgericht. De zorg zal worden verleend door circa 60 vrijwilligers, onder begeleiding van een coördinator. Het hospice is er voor alle inwoners van Houten en de Kromme Rijnstreek. De kosten worden volledig gedekt door vergoedingen van het Ministerie van VWS, donaties en bijdragen van fondsen.

Voor nadere informatie: