Organisatie

Coördinatoren

De coördinatoren Johanna Castrop en Katja Versluis zijn de spil in de uitvoering van het werk in het hospice. Zij zorgen ervoor dat alle hulp tot het einde toe op elkaar wordt afgestemd.

Daarnaast zorgen zij voor:

 • de werving, training en begeleiding van de vrijwilligers
 • het regelmatig organiseren van thema- en evaluatiebijeenkomsten
 • de organisatie van een herdenkingsbijeenkomst voor de nabestaanden
Katja Versluis

Katja Versluis

Johanna Castrop

Johanna Castrop

 

 

 

Vrijwilligers

Hospice Kromme Rijnstreek werkt met een team van geschoolde vrijwilligers onder leiding van de coordinatoren. Ruim honderd vrijwilligers staan dagelijks klaar om hulp te bieden op velerlei gebied. Ga voor meer informatie naar de pagina Vrijwilligers

Stichting Hospice Kromme Rijnstreek:

is verantwoordelijk voor de operationele bedrijfsvoering, exploitatie en instandhouding van het hospice.

Bestuursleden SHKR:

 • Arie Jan (A.J.) van Winkelhoff, Voorzitter
 • Henk (H.) Boot, Penningmeester
 • Richard (R) van de Sande, Medische zaken
 • Jan (J)  Laval, lid communicatie
 • Ildith (I) Hollander, secretaris

 

Stichting Vrienden van Hospice Kromme Rijnstreek:

is eigenaar van het pand en stelt het ter beschikking aan het hospice. Daarnaast houdt de stichting  zich bezig met het bijeenbrengen van gelden nodig voor de oprichting, inrichting, exploitatie en instandhouding van het hospice. Ga voor meer informatie over donaties naar de pagina Donateurs.

Bestuursleden SVHKR :

 • Freek (F. G.) Kuiper, voorzitter
 • Dineke ( D.) Kuijt, secretaris
 • Koos ( S.) Groenewold, penningmeester
 • Josje ( J.M.) van Dijk, bestuurslid projecten
 • Houke (H.S.)Stobbe, onderhoud gebouw
 • Fondsenwerving, vacature

 

Raad van Toezicht:

– heeft een controlerende taak op het functoneren van het hospice als zodanig en de beide stichtingen

– leden van de Raad van Toezicht:

 • Gijs Kok, voorzitter
 • Hanne Vos-Vos, voormalig voorzitter Stichting HKR
 • Ad Vos, voormalig voorzitter Stichting Vrienden van HKR

 

Comité van Aanbeveling:

– fungeert als adviesorgaan op diverse terreinen voor Hospice Kromme Rijnstreek

– leden van het Comite van Aanbeveling

 • Dhr. R.P. Bleijenberg, Houten, directeur Blygold BV
 • Mr. J.G. de Boer, Houten, oud-notaris
 • Mevr. W.A. van Echtelt-Mulder, Werkhoven, voormalig wethouder Gemeente Bunnik
 • Prof. dr. C.K. van der Ent, kinderlongarts UMC Utrecht
 • Dr. A. de Graeff, internist/oncoloog, UMC Utrecht
 • Mevr. Mr. Drs. M.J. Grapperhaus, Schalkwijk, kantonrechter Utrecht
 • Ds. K. de Jong, dominee Protestantse Gemeente Houten
 • Drs. F.A.C.M. Bal, Houten, voorzitter Nederlandse Rode Kruis afdeling Houten
 • Dr. H.W. Mauser, Houten, neuroloog St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
 • Dhr. H.M. Ostendorp, burgemeester Gemeente Bunnik
 • Mevr. I.M. Staal-Sas, Maarssen, bestuurslid Helen Dowling Instituut
 • Mevr. Drs. A.M.G. Versteeg-van Asselen, Houten, oud-lid huisartsenzorg
 • Drs. J.G. Waterink, Nieuwegein, lid Raad van Bestuur stichting Zorgspectrum
 • Drs. D. Wink, Houten, radioloog Diakonessenhuis Utrecht