ANBI

anbi-logo

Het hospice is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor wie geld aan Hospice Kromme Rijnstreek wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat,komt ook daadwerkelijk ten goede aan het hospice om het verblijf van onze gasten te kunnen bekostigen.

Naamstelling: Hospice Kromme Rijnstreek (HKR)

RSIN (fiscaal)nummer: 817100817

Contactgegevens: klik op Contact

Bestuurssamenstelling:  klik op Over Ons/Organisatie

Beleidsplan: Hospice Kromme Rijnstreek exploiteert een hospice aan de Kruisboog 8 te Houten wat toegankelijk moet zijn voor ieder die een nog te verwachten levensduur heeft van maximaal 3 maanden.

Beloningsbeleid: de stichting heeft geen personeel in dienst

Doelstelling: Ieder mens heeft het recht om in een menswaardige en respectvolle omgeving afscheid te nemen van het leven. Hospice Kromme Rijnstreek wil inwoners uit deze regio die een levensverwachting hebben van minder dan drie maanden en hun familieleden helpen om in een veilige omgeving op een waardige en respectvolle manier afscheid te nemen van het leven en tijdens hun laatste levensfase ondersteunen.

Verslag uitgeoefende activiteiten: 

                                                                        

                                                                                   

Financiƫle verantwoording: