Hospice krijgt verpleegkundig coördinatoren

woensdag, 5 januari, 2011

Vanaf de rondweg zag je het pand de afgelopen maanden groeien. Eind januari wordt het hospice ‘kaal’ opgeleverd, maar eerst mag het nog even bijkomen van de bouwwerkzaamheden. ‘De komende weken wordt er flink gestookt om alle ruimtes droog te krijgen’, zegt hospicevoorzitter Hanne Vos. ‘Dan gaan we met de binnenkant aan de slag en ten slotte met de tuin. De officiële ingebruikname verwachten we half maart. ‘
Alle hospicevrijwilligers, ruim zeventig in getal, hebben in 2010 een stevig programma van cursussen en trainingen afgewerkt. In januari zal dat worden afgerond met een cursus algemene verzorging. Vos: ‘Wat ik zo geweldig vond is dat iedereen alle avonden heeft meegemaakt. Daardoor is de onderlinge band echt warm geworden, de vrijwilligers zien ernaar uit om samen aan de slag te kunnen.

Stichting Zorgspectrum
Dat het hospice intensief met de Stichting Zorgspectrum zou gaan werken lag voor de hand, die is immers belast met de zorg voor ouderen en ernstig zieken in de regio. Het was Zorgspectrumbestuurder Gert-Jan Waterink, een van de aanjagers van het eerste uur, die op 17 december voor de samenwerking tekende. ‘Voor Zorgspectrum betekent het hospice een welkome aanvulling op het zorgaanbod’, legt Waterink uit. ‘Over een aparte voorziening voor ongeneeslijk zieken beschikten we nog niet. En zo’n kleinschalige, huiselijke omgeving waarin patiënten en hun familie gewoon hun eigen gang kunnen gaan, is helemaal onze lijn’.
Naast de twee coördinerend verpleegkundigen levert Zorgspectrum een ‘pool’ van tien verpleegkundigen die bij toerbeurt in het hospice gaan werken. Zo kan de vrijwilligerszorg gedurende drie dagdelen én de hele nacht worden aangevuld met professionele verpleegkundige zorg. Prima regeling volgens Hanne Vos, ook arbeidstechnisch gezien. ‘Het feit dat alle verpleegkundigen in dienst blijven van Zorgspectrum, maakt het hospice veel minder kwetsbaar. Daardoor komen de riskante aspecten van het werkgeverschap, zoals de verplichtingen bij ziekte en arbeidongeschiktheid, niet op ons bordje terecht.’

Bij nacht en ontij
De levering van nachtzorg is misschien wel het meest bijzondere onderdeel van de overeenkomst, benadrukt ze. ‘ Nachtelijke verpleegkundige zorg vind je in bijna geen enkel ander hospice. Dat ontlast ook de huisartsen, die hoeven nu niet bang te zijn om bij nacht en ontij voor van alles te worden gebeld.’ Grote tevredenheid heerst er bovendien over de geriatrische advisering die Zorgspectrum heeft toegezegd. Waterink: ‘De afspraak is dat het hospice met raad en daad wordt bijgestaan door een van de verpleeghuisartsen.’ Vos: ‘En waar nodig ondersteunt diezelfde arts ons bij het overleg met de huisartsen. Prachtig toch?’
Persbericht: Houtens Nieuws 22-12-2010