Hospice krijgt donatie van Rode Kruis (Houtens nieuws)

donderdag, 23 oktober, 2008

HOUTEN – 15 oktober 2008 – Het Rode Kruis afdeling Houten heeft de Stichting Vrienden van Hospice Kromme Rijnstreek  € 30.000,- geschonken. De stichting zal het geld gaan besteden voor de opzet van een hospice in Houten onder de naam Hospice Krommerijnstreek. Binnen het Rode Kruis is enkele jaren geleden het idee voor een hospice in deze regio ontstaan. Velen krijgen er in hun leven een keer mee te maken. De zorg voor of om een zieke naaste in de laatste levensfase. Vaak willen mensen wanneer dat mogelijk is in hun eigen huis sterven. Voor die situaties waarin dat niet kan of mogelijk is wil de Stichting Hospice Kromme Rijnstreek voorzien in een hospice waar mensen opgevangen kunnen worden.

De Stichting Hospice Kromme Rijnstreek heeft vorige week bekend gemaakt dat ze inmiddels afspraken heeft gemaakt met de gemeente Houten. Het Rode Kruis Houten achtte daarom het moment gekomen om de opzet van het hospice te steunen met een gift van geld. Harry Manders van het Rode Kruis zei dat het Rode Kruis in het begin enige reserves had omdat ze graag een concreet uitgewerkt plan wilde zien voordat ze het met geld wilden ondersteunen. Daarmee wilde de organisatie voorkomen dat ze geld schonk zonder dat er daadwerkelijk een hospice komt. In juni 2005 werd binnen het Rode Kruis, afdeling Houten, het idee van een hospice geboren. Eind 2005 werd besloten om dit niet als Rode Kruis te realiseren, maar in een speciaal met dat doel opgezette stichting. De leden Ria Mulders, Hanne Vos en Marianne Harterink zijn daarmee door gegaan. Harterink schreef na een periode van oriëntatie en onderzoek een projectplan. Eind 2006 legde de werkgroep contact met Rotaryclub Houten, die op zoek was naar een meerjaren project. De klik ontstond meteen. Zo ontstond in augustus 2006 de stichting Hospice Kromme Rijnstreek met 5 bestuursleden. Twee maanden later werd de stichting ‘Vrienden Hospice Kromme Rijnstreek’ opgericht. De stichting Vrienden Hospice Kromme Rijnstreek houdt zich bezig met het inzamelen van geld en het vergroten van het draagvlak voor een hospice.

Kruisboog
De afspraken tussen de Stichting Hospice Kromme Rijnstreek en de gemeente Houten maakten duidelijk dat de gemeente medewerking wil verlenen aan de bouw van een gebouw op de Kruisboog in Houten. De stichting heeft met deze afspraken een goede mogelijkheid om concrete stappen te zetten op weg naar de uiteindelijke realisatie van een hospice. De stichting zet nu stappen om procedures voor de aankoop van grond te starten en de verdere bouw voor te bereiden.

Exploitatie
De stichting Hospice Kromme Rijnstreek heeft nog veel werk te verzetten om zo snel mogelijk tot de opzet van een hospice te komen. De stichting wil namelijk zo snel mogelijk mensen in het hospice kunnen helpen. Als alles volgens plan verloopt, opent het hospice begin 2010 haar deuren. Er wordt nog onderzocht of via een tijdelijke oplossing elders, op kleine schaal, al eerder kan worden gestart. Het hospice is er voor alle inwoners van Houten en de Kromme Rijnstreek. De kosten worden volledig gedekt door vergoedingen van het Ministerie van VWS, donaties en bijdragen van fondsen. Deze stichting is in 2006 opgericht. Het is de bedoeling de zorg te doen verlenen door circa 60 vrijwilligers, onder begeleiding van een coördinator. Deze vrijwilligers krijgen een opleiding. Vrijwilligers dienen goed voorbereid aan de slag te kunnen gaan met het werk en hier heel bewust voor te kiezen. Voor meer informatie over het hospice en een eventuele aanmelding als vrijwilliger kunt u terecht op de website: hospice-krommerijn.nl.(JvA)

Fotobijschrift: Harry Manders van het Rode Kruis overhandigt Nienke van Keulen van de stichting Vrienden Hospice Kromme Rijnstreek  een de cheque voor € 30.000,- . Foto:John van Amerongen