Over Ons

Het hospice geeft 24 uur per dag zorg aan mensen die niet lang meer te leven hebben en het liefst de laatste dagen van hun leven in de eigen vertrouwde omgeving doorbrengen. Soms is dat niet mogelijk door gezins- of woonomstandigheden, of omdat familie of vrienden de nodige 24-uurszorg niet (meer) kunnen bieden. In dat geval biedt Hospice Kromme Rijnstreek een alternatief waar familie en vrienden gezamenlijk met huisarts, verzorging en deskundige vrijwilligers de zorg voor hun dierbare kunnen voortzetten. Er zijn altijd verzorgenden aanwezig en familie en vrienden zijn altijd welkom. Gasten hoeven daarom niet in eenzaamheid te sterven. Er is weer meer ruimte en tijd om partner, ouder, kind of vriend te zijn.

Onze Missie en Visie

Ieder mens heeft het recht om in een menswaardige en respectvolle omgeving afscheid te nemen van het leven. Sterven in de thuissituatie is voor vrijwel alle mensen een wens. Maar er kunnen redenen zijn waardoor het thuis moeilijk wordt of onmogelijk. De stichting benadrukt in haar visie dat de omgeving veiligheid en geborgenheid moet bieden. Het streven is te komen tot een kleinschalige, intiem huiselijke sfeer waar ruimte is voor de eigenheid van iedere gast, de familie en betrokkenen. Het gaat om zorg op maat door een zorgvuldig afgestemde samenwerking tussen professionele zorg, mantelzorg en vrijwilligers.

Op deze pagina vindt u specifieke informatie over: