Het beloningbeleid

De stichting Hospice Kromme Rijnstreek heeft geen medewerkers in dienst.
Zij betrekt de verpleegkundige zorg van Buurtzorg, waarmee en
samenwerkingsovereenkomst is gesloten. Ook zijn bij deze organisatie de
coördinatoren in dienst, die onder meer leiding geven aan onze
vrijwilligers. De medische zorg van onze gasten wordt verleend door de
eigen huisarts, of door een hospice-arts die in dienst is van
huisartsenpraktijk Odijk-Werkhoven, wanneer de gast van buiten de regio
afkomstig is.

De bestuursleden van de stichting HKR verrichten hun werkzaamheden op
vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding.