Gezellige kerstborrel voor vrijwilligers

zondag, 19 december, 2010

De enorme sneeuwval bleek vrijdag 17 december jl. absoluut geen belemmering voor de vele vrijwilligers van het hospice Kromme Rijnstreek voor het bijwonen van de Kerstborrel, die werd aangeboden door beide besturen ter afsluiting van het jaar. Voorzitter Hanne Vos sprak dan ook haar waardering uit voor deze opkomst en merkte terecht op, dat ook hieruit weer geconcludeerd kan worden dat deze vrijwilligers het hospice een zeer warm hart toedragen.
In 2010 zijn zo’n tachtig vrijwilligers getraind. Ze zijn voorbereid om aan de slag te gaan wanneer het hospice begin 2011 haar deuren opent. Hanne wees er dan ook nog nadrukkelijk op dat het nu echt gaat beginnen en dat de warmte die we willen uitstralen straks ook daadwerkelijk voelbaar moet zijn.

De voorzitter van de Stichting Vrienden van het Hospice Kromme Rijnstreek, Gijs Kok, gaf een toelichting op de gepasseerde bouwfases. Op de achtergrond werden hiervan beelden getoond, zoals de eerste paal, de bouwvergaderingen en het bereiken van het hoogste punt. Begin januari 2011 wordt het gebouw opgeleverd en kan men aan de uiteindelijke inrichting beginnen. De nieuwsgierig gemaakte vrijwilligers mochten alvast een kijkje nemen. Twee leden van de bouwcommissie, Andre Kok en Piet Tulner, gaven een rondleiding.
Het wordt een prachtig nieuw pand met een modern klassieke warme inrichting. Ook aan de aanleg en inrichting van de tuin wordt veel aandacht besteed, zodat het hospice straks een prachtig complex wordt waar de gasten zich ongetwijfeld thuis zullen voelen.
Circa half maart wordt de officiële opening gepland.

Verder is deze middag ook het samenwerkingscontract getekend door Gert Jan Waterink, Raad van Bestuur stichting Zorgspectrum in Nieuwegein. De beide coördinatoren Ans Geurts en Johanna Castrop zijn tijdens deze bijeenkomst voorgesteld.

Bij vertrek kreeg iedereen een boekje cadeau waarin een vrijwilligster haar ervaring beschrijft over het werken in een hospice. Wat kom je tegen, hoe ga je daarmee om, hoe vind je de juiste innerlijke houding en wat leer je ervan. Het boekje heeft de toepasselijke titel:
De cirkel voltooien, levenslessen in het hospice.

Beide besturen van Hospice Kromme Rijnstreek wensen allen die het hospice een warm hart toedragen:

‘Fijne Kerstdagen en een Voorspoedig 2011’