Voor wie?

_MG_7201Voor iedereen

Hospice Kromme Rijnstreek is er voor iedereen voor wie het einde van het leven nabij is. Ondanks de luxe en comfortabele uitstraling die het hospice biedt, is opname in het hospice voor iedereen mogelijk ongeacht financiële draagkracht, geloof, politieke overtuiging of leeftijd.

Gasten van buitenaf

Opname van gasten woonachtig buiten Houten is in ons hospice ook mogelijk. Er zijn twee artsen beschikbaar gespecialiseerd in de palliatieve zorg, die de medische zorg voor gasten buiten de Kromme Rijnstreek op zich kunnen nemen. Voor meer informatie kunt u terecht op de de pagina  gasten/zorgteam.

Drie Houtense huisartsen vormen de achterwacht tijdens de ‘kantooruren’. Gedurende de avond, nacht en weekenden zal de HAP (huisartsenpost) voor spoedgevallen bereikbaar zijn.

Opname-indicatie

Samen met de behandelend huisarts of specialist wordt de mogelijkheid tot opname besproken. In het algemeen geldt als richtlijn een levensverwachting van ten hoogste 3 maanden.