Kosten

Ziektekostenverzekering

De medische zorg binnen Hospice Kromme Rijnstreek valt onder de ziektekostenverzekering. De ZVW draagt de kosten voor persoonlijke verzorging of verpleging. De eigen bijdrage is momenteel vastgesteld op €37,50 p.p. per dag, indien haalbaar.

Zo laag mogelijke kosten

Het hospice gaat ervan uit dat de kosten voor een verblijf in het hospice zo laag mogelijk moeten zijn. Immers opname moet voor iedereen mogelijk zijn.

Dagvergoeding

Voor familieleden die blijven mee-eten of overnachten wordt een vergoeding in rekening gebracht voor logies en maaltijden.