Aanvraag

U dient de volgende stappen te ondernemen om opname in het hospice aan te vragen:

Stap 1

U ( uw familie of behandelend arts) neemt contact op met de coördinator van Hospice Kromme Rijnstreek. Samen met de coördinator worden de benodigde stappen voor opname besproken en in gang gezet.
Ook huisartsen, de thuiszorg, transferverpleegkundigen of de mantelzorger kunnen Hospice Kromme Rijnstreek inschakelen.

Stap 2

U (of uw familie) meldt zich aan bij het CIZ (centrum indicatie zorg). Het CIZ geeft een indicatie af, welke belangrijk is voor de vergoeding van de persoonlijke verzorging/verpleging en huishoudelijke zorg. Zie ook www.ciz.nl.

In de gemeente Houten kunt u voor verdere informatie terecht bij het VIA-punt (www.via-houten.nl).