De Helffer Kootkar Prijs 2013 uitgereikt op 13 december

dinsdag, 17 december, 2013

Op 7 november j.l. ontving  het hospice een uitnodiging van het Oranje Fonds om mee te dingen naar de Helffer Kootkar Prijs. Er werd gevraagd een voorstel in te dienen wat wij als hospice graag onderzocht willen hebben op het gebied van de ‘informele zorg’. Het moest een voorstel zijn waar niet alleen wij, maar ook andere organisaties hun voordeel mee konden doen. Eind november kregen we de verheugende mededeling dat ons voorstel bij de 10 uitverkorenen behoorde om deze prijs te winnen.

v.l.n.r. Annemieke Teule, Marijke Tersteeg en Bernadet Naber

vlnr Annemieke Teule (bestuurslid HKR), Marijke Tersteeg (vrijwilliger) en Bernadet Naber (bestuurslid VHKR)

Tijdens een feestelijke lunch werd op 13 december de prijs in het Spoorwegmuseum te Utrecht uitgereikt. Jammer genoeg zijn wij geen winnaar geworden, maar het was een voorrecht dat we erbij zaten. De prijs werd toegekend aan Hospice De Luwte uit Soest. Het resultaat van hun voorstel ‘Een methodiek te ontwikkelen om vrijwilligers voor te bereiden op en toe te rusten voor levensbeschouwelijke en zingevingvraagstukken’ zal in de toekomst ook voor Hospice Kromme Rijnstreek veel voordeel opleveren.