De Appelplukker

donderdag, 14 april, 2011

Bron: Trefpunt 13 april 2011

Het bronzen beeldje De Appelplukker werd afgelopen zaterdag uitgereikt aan Hanne Vos uit Tull en ’t Waal. Het beeldje is een bijzondere onderscheiding die periodiek door de Rotaryclub Houten wordt toegekend aan een inwoner van de gemeente Houten, die zich op bijzondere en onbaatzuchtige wijze heeft ingezet voor de Houtense gemeenschap. Hanne Vos is de afgelopen vijf jaren de drijvende en inspirerende kracht geweest achter de oprichting van het Hospice Kromme Rijnstreek in Houten. Aan de totstandkoming van het hospice is onvoorstelbaar hard gewerkt, met de hulp en kennis van velen, maar steeds met Hanne als de grote aanjager en stimulator. Het resultaat mag er zijn: op 10 maart is door de staatsecretaris van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het prachtige gebouw van het hospice aan de Handboog 8 in Houten officieel geopend. Burgemeester Lamers overhandigde Hanne Vos het beeldje van de Appelplukker en de daarbij behorende oorkonde. De uitreiking vond plaats tijdens het fundraisingdiner van Rotaryclub Houten, waarvan de opbrengst beschikbaar komt voor een hartverwarmend project: de Stichting Ambulance Wens. De Stichting Ambulance Wens vervult voor mensen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en niet meer lang te leven hebben hun laatste wens. Kees Veldboer is in 2007 hiermee gestart en werkt inmiddels met 180 vrijwilligers samen om bijna elke dag een wens in vervulling te laten gaan. Aan het einde van een bijzonder sfeervol en zeer geanimeerd fundraising diner, in het gebouw van Arval in Houten, kon door voorzitter Johan de Boer van Rotaryclub Houten, een cheque van 25.000 euro worden overhandigd aan Kees Veldboer van de Stichting Ambulance Wens. Een onvergetelijke avond.

Burgemeester Lamers overhandigde Hanne Vos het beeldje van de Appelplukker en de daarbij behorende oorkonde (foto Daan van Wijk)