Bunnikse Bridgeclub Quatre Mains ondersteunt het Hospice

vrijdag, 5 oktober, 2012

Anton Bosboom van 'De Vrienden' neemt in aanwezigheid van coordinator van het hospice, Wilma Franke, de cheque in ontvangst van Marijke Rensink

Bunnik – In het seizoen 2011-2012 vierde de bridgeclub Quatre Mains te Bunnik zijn 30-jarig jubileum.
Een speciale commissie onder leiding van Dick van Boven heeft aan deze viering op creatieve wijze vorm gegeven. Zij hebben tevoren met de burgemeester en de wethouder overlegd voor welk maatschappelijk doel de opbrengst van de te ondernemen activiteiten zou kunnen worden bestemd. Gekozen werd voor het Hospice Kromme Rijnstreek en daarmee werd door alle leden van harte ingestemd.Dank zij de ondersteuning van enkele sponsors: ONVZ, kantoor Bosselaar & Strengers, Brothers, De Beesde en Vroeg werden gedurende het seizoen 2011-2012 voor de leden diverse feestelijke evenementen georganiseerd. Deze hadden allemaal als doel naast vermaak en ontspanning óók een financiële opbrengst te leveren.
In het kader van de Week van het Hospice kwam op 21 september j.l. een delegatie van het bestuur van Quatre Mains op bezoek bij het Hospice in Houten om de opbrengst van de jubileum activiteiten te overhandigen. Het bestuur van de Vrienden van het Hospice kreeg tot zijn verrassing een cheque aangeboden van maar liefst € 1.250.
De voorzitter van QM, mevrouw Marijke Rensink, sprak de hoop uit, dat deze actie navolging zal vinden bij andere clubs en verenigingen die iets te vieren hebben.
Bron: ’t Groentje, 26 september 2012