Bijna-thuis-huis verrijst aan de Kruisboog

zaterdag, 17 oktober, 2009

Bijna-thuis-huis verrijst aan de Kruisboog HOUTEN – Het Hospice Krommerijnstreek staat er nu echt aan te komen. De Gemeente gaf onlangs zijn goedkeuring aan het bouwontwerp en stemde in met een locatie aan de Houtense Kruisboog. ‘We zijn het point of no return gepasseerd’, zegt Gijs Kok van de Stichting Vrienden van het Hospice. Voor wie het niet precies meer weet nog even de voorgeschiedenis. Op eigen initiatief peilde het Rode Kruis Houten enkele jaren geleden de behoefte aan een eigen hospice voor de Kromme Rijnstreek, het gebied waarin Houten en Bunnik vallen. Zo’n hospice heet ook wel een ‘bijna-thuis-huis’. Het gaat om een kleinschalige, huiselijke voorziening waar mensen in de laatste fase van hun leven warme en deskundige zorg krijgen.

Bijna overal vond het idee een enthousiast onthaal. Ook de kerken lieten weten dat een hospice in de nabije omgeving meer dan welkom zou zijn. ‘Niet dat ongeneeslijk zieken in de regio momenteel nergens terecht kunnen’, zegt Hanne Vos, een van de betrokkenen van het eerste uur. ‘Maar wat ons voor ogen staat is een huis waar de gasten en hun naasten hun vrijheid niet kwijtraken. Waar ze zeker kunnen zijn van alle mogelijke gemakken en van een hoogwaardige verzorging, zonder verder iets van hun privacy te hoeven opgeven.’

Nadat de initiatiefnemers contact hadden gelegd met Rotaryclub Houten werd in 2007 de Stichting Hospice Kromme Rijnstreek opgericht, die niet lang daarna een convenant sloot met de Stichting Zorgspectrum. En na aanvankelijke reserves gaf ook de Gemeente Houten zich helemaal gewonnen. ‘Met de nu goedgekeurde locatie zijn we hartstikke blij’, aldus Gijs Kok. ‘De Kruisboog ligt mooi centraal in het Kromme Rijngebied, dicht aan de Rondweg, dus het hospice wordt ook goed bereikbaar voor bezoekers en vrijwilligers uit omliggende plaatsen. En wat ik zelf echt hartverwarmend vind: de benodigde bouwgelden zijn volledig opgebracht door particulieren uit de regio.’

Het toekomstige hospice staat niet alleen open voor inwoners van het Kromme Rijngebied, meldt Hanne Vos met nadruk. ‘Ernstig zieke familieleden van buiten de regio, bijvoorbeeld, zijn net zo welkom’. Ook financieel zal de drempel voor niemand te hoog zijn. De medische en verpleegkundige zorg worden grotendeels gedekt door de AWBZ, en voor de kosteloze basiszorg tekent een team van zeer gemotiveerde vrijwilligers. Vos: ‘Inmiddels hebben zich al vijftig vrijwilligers aangemeld. Geweldig!’

Zoals het er nu uitziet, kan het hospice over ongeveer een jaar zijn deuren openen. ‘Maar met de bouw zijn we er nog niet’, waarschuwt Gijs Kok. ‘De dagelijks zorg gaat zoveel kosten dat er elk jaar geld bij moet. Gelukkig wordt onze hospice-melkbus, op aanvraag te leen, op feesten en bij andere bijzondere gelegenheden al een vertrouwd verschijnsel. De eerste donateurs zijn inmiddels ook geworven en steeds meer bedrijven bieden gratis hun diensten aan.’

Het wachten is nu nog even op de officiële bouwvergunning. Kok: ‘Als het een beetje meezit wordt de bouwgrond nog vóór Kerstmis overgedragen. En dan kan het niet missen: 2010 wordt het Jaar van het Hospice’.
Voor meer informatie bel Hanne Vos, tel. 06-51015909 / 030-6011615.
Verschenen in ‘t Groentje, 14 oktober 2009