Artikel in speciale uitgave van de Palliatieve Zorg Utrecht Zuid

vrijdag, 17 oktober, 2008

Sinds 2005 wordt jaarlijks begin oktober de internationale dag van de palliatieve zorg gehouden. In de hele wereld worden dan activiteiten georganiseerd. Aartsbisschop Desmond Tutu is internationaal ambassadeur palliatieve zorg. Het hospice kromme rijnstreek is lid van Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht zuid.

De doelstelling van de dag is het vergroten van de kennis over palliatieve zorg om patiënten en hun naasten in staat te stellen keuzes te maken. Het accent voor dit jaar ligt op het vergroten van de bekendheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid van palliatieve zorg voorzieningen in de diverse regio’s. Het thema is: “Laat je raken”.

Krant palliatieve zorg – Initiatief voor Hospice in Houten
In de gemeente Houten wordt gewerkt aan het tot stand komen van een hospice, dat “Kromme Rijnstreek” moet gaan heten.

Het initiatief ontstond tijdens een bestuurvergadering van het Rode Kruis, afdeling Houten, toen een van de bestuursleden vertelde over zijn ervaring met een bijna-thuis-huis voor een zwager. De zwager was ernstig ziek en in zijn gezin met jonge kinderen werd de druk en spanning te groot. Terugkijkend op de laatste weken voor het overlijden had de familie zo’n positief gevoel over de periode in het hospice, dat dit bestuurslid zich afvroeg waarom een groeigemeente als Houten nog geen hospice of bijna-thuis-huis had.

Ria Mulders, verpleegkundige Spoedeisende Hulp en Hanne Vos, manager van een woonzorg- en verpleeghuis in ’t Gooi voelden zich onmiddellijk aangesproken. Beiden waren overtuigd van de noodzaak, ingegeven door persoonlijke ervaringen in ziekenhuis en zorg, maar ook door hun ervaringen in het vrijwilligers werk voor het Rode Kruis in Houten. Samen met Marianne Harterink, toen werkzaam als personeelsadviseur in Welzijn en Zorg, schreven zij een projectplan en startten een periode van oriëntatie.
“We zijn in veel verschillende hospices geweest door het hele land en hebben gesproken met coördinatoren en bestuursleden van verschillende stichtingen. We hebben de sfeer gevoeld en de betrokkenheid ervaren van de vrijwilligers en we hebben hele subtiele, fijnzinnige ideeën opgedaan. Ons enthousiasme groeide. Buitenstaanders meenden soms zelfs dat we té idealistisch waren.”

Maar die drive en overtuiging bleken hard nodig te zijn. Want, hoewel het projectteam de noodzaak zag, gold dat niet vanzelfsprekend voor iedereen.
De dood maakt nog geen vanzelfsprekend deel uit van het dagelijks leven. Veel mensen weten niet wat een hospice of bijna-thuis-huis is en als ze er al van gehoord hebben voelt het ver weg.
Het projectteam ontmoette enthousiaste voorstanders, maar er moesten ook weerstanden worden overwonnen.
Eind 2006 werd contact gelegd met Rotaryclub Houten die op zoek was naar een meerjarenproject. De klik ontstond en twee leden van Rotaryclub Houten traden toe tot het projectteam en brachten financiële en organisatorische kennis in. In 2007 werd de stichting Hospice Kromme Rijnstreek opgericht en in oktober 2007 de stichting Vrienden van het Hospice Kromme Rijnstreek. Er werden een Communicatieplan en een Businessplan geschreven en het netwerk groeide. Ook kwamen spontaan de eerste financiën binnen en meldden zich vrijwilligers aan om straks in het Hospice te komen werken.
In september 2007 werd het Comité van Aanbeveling geïnstalleerd en begin maart 2008 ondertekende de stichting Hospice Kromme Rijnstreek een convenant met stichting Zorgspectrum. Samenwerking en gekwalificeerde dienstverlening worden met de ondertekening van dit convenant veilig gesteld.
De focus is nu volledig gericht op de huisvesting. Er zijn gesprekken gaande over het zelf bouwen van een hospice voor 4 bedden. Misschien zal het nog anderhalf of twee jaar duren, maar het hospice in Houten zal er komen. Daarvan zijn alle betrokkenen overtuigd. “Als blijkt, dat de bouw te lang op zich zal laten wachten, zullen we samen met stichting Zorgspectrum zoeken naar een kleinschalige tussenoplossing voor bijvoorbeeld twee bedden”, zegt Hanne Vos, voorzitter van het hospice, “We kunnen mensen niet te lang  beloften voorhouden, zonder dat er concreet iets gebeurd.”
“Wij hopen, dat het hospice deel gaat uitmaken van de gemeenschap en zo een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het leven.”

Secratariaat: Molenaarserf 53  3991 KR Houten 030-6012260