Appelplukker voor Hanne Vos

donderdag, 14 april, 2011

Appelplukker 1

Bron: Houtens Nieuws ’t Groentje 13 april 2011

HOUTEN – De Appelplukker is zaterdagavond uitgereikt aan Hanne Vos uit Tull en ’t Waal. Zij ontving De Appelplukker en bijbehorende oorkonde tijdens het fundraisingdiner van de Rotaryclub Houten uit handen van burgemeester Lamers. Hanne Vos is de afgelopen vijf jaar de drijvende en inspirerende kracht geweest achter de oprichting van het Hospice Kromme Rijnstreek in Houten.

Het bronzen beeldje De Appelplukker is een bijzondere onderscheiding die periodiek door de Rotaryclub Houten wordt toegekend aan een inwoner van de gemeente Houten, die zich op bijzondere en onbaatzuchtige wijze heeft ingezet voor gemeenschap. De afgelopen jaren is met de hulp en kennis van velen, maar steeds met Hanne als de grote aanjager en stimulator onvoorstelbaar hard gewerkt aan de totstandkoming van het hospice. Het resultaat mag er zijn: op 10 maart heeft de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het prachtige gebouw aan de Handboog 8 officieel geopend. Het hospice is een plek waar gasten tijdens de laatste fase van hun leven in alle rust en veiligheid kunnen verblijven wanneer dit thuis, niet meer mogelijk is. In haar dankwoord wees Hanne er nog maar eens op dat ze het niet allemaal alleen heeft gedaan en dat veel vrijwilligers in het hospice actief zijn.

Stichting Ambulance Wens
Dit jaar heeft Rotaryclub Houten gekozen de opbrengst van haar fundraisingdiner beschikbaar te stellen voor de Stichting Ambulance Wens. De Stichting Ambulance Wens vervult voor mensen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en niet meer lang te leven hebben hun laatste wens. Aan het einde van een bijzonder geanimeerd fundraising diner, in het gebouw van Arval, kon door voorzitter Johan de Boer van Rotaryclub Houten, een cheque van € 25.000,– worden overhandigd aan Kees Veldboer van de Stichting Ambulance Wens. (JvA)