Annemieke Teule, bedankt!

dinsdag, 10 januari, 2012

Het afgelopen jaar heeft Annemieke Teule na ruim vijf jaar de functie van secretaris te hebben vervuld, het bestuur van Stichting Hospice Kromme Rijnstreek verlaten.

Zij bouwde met hart en ziel mee aan de ontwikkeling van het Hospice. Het secretariaat heeft zij verder geprofessionaliseerd en op zeer zorgvuldige wijze opgezet.

Daarbij heeft zij de website, een belangrijke informatie- en communicatiebron, mede inhoud gegeven.

Annemieke was bovendien de hoofdpersoon achter de periodieke Nieuwsbrief, die zij met ondersteuning van Cato van Wijk, meerdere malen uitbracht. Ook nadat zij het bestuur al, op eigen verzoek, had verlaten.

Achter de schermen heeft zij de contacten met de Houtense huisartsen tot een goede relatie met het Hospice weten te brengen en de samenwerking concreet weten te maken.

Wij zijn haar dan ook heel veel dank verschuldigd en hopen haar nog lang als vrijwilligster voor hand en spandiensten in ons midden te houden.

Annemieke bedankt!

Namens het bestuur

Hanne Vos