ACTIE 9,90 als eerbetoon aan Ans Kok

dinsdag, 19 augustus, 2014

Ans Kok is een lieve en goudeerlijke vrouw die zich al jaren lang inzet voor onder andere de ouderenzorg in Houten. Zo is zij al geruime tijd vrijwilliger bij stichting ‘De Zonnebloem’ en  sinds een aantal jaar ook bij het Hospice  Kromme Rijnstreek. De laatste tijd zet zij  zich in voor het inzamelen van geld voor  het Hospice, omdat het financieel  grotendeels afhankelijk is van giften en  donaties. In april werd ze voor dit alles  door Burgemeester De Jong koninklijk  onderscheiden.

De laatste jaren is ze onder andere ook  actief met het opleuken van kaarten, die  Ans vervolgens voor kleine bedragen  verkoopt ten bate van het Hospice. Het  kleingeld dat zij hiermee vergaart wordt regelmatig geteld en ingewisseld bij een Houtense winkel, waarna het bedrag  wordt gestort op de rekening van het  Hospice. Geen astronomische bedragen, maar alle kleine beetjes helpen!

Helaas ging er bij het inwisselen van het kleingeld op 18 juli j.l. iets mis. Hoewel Ans en haar  man 100% zeker wisten dat zij met € 110,00 van huis gingen, werd er door de medewerker  slechts €100,10 uitgekeerd. Ondanks veelvuldig aandringen bleek er niets aan te doen en moest Ans accepteren dat het tekort van € 9,90 bleef bestaan.

In de afgelopen weken is bekend geworden dat Ans erg ziek is en niet meer beter zal  worden. Een verschrikkelijk bericht voor iedereen die haar kent. Maar ondanks dit  verschrikkelijke nieuws, heeft zij het tekort van €9,90 voor het Hospice tot op heden niet los kunnen laten.

Hoe mooi zou het zijn, als wij als mede-Houtenaren het wisselverschil wat Ans nog altijd dwars zit ruimschoots goed kunnen maken? Wanneer wij met z’n allen nu eens eenmalig  €9,90 doneren aan het Hospice in Houten, dan kunnen we gezamenlijk een mooi bedrag  doneren dat het wisselverschil ruimschoots zal overtreffen. Geld voor het Hospice, maar ook als eerbetoon aan het goede werk dat Ans jarenlang heeft gedaan en dat zij helaas binnen
nu en veel te korte tijd zelf niet meer zal kunnen voortzetten.

Wanneer u een bijdrage wilt leveren aan deze actie doneert u een bedrag van € 9,90 op rekeningnummer NL59RABO0119588935 t.n.v. St. Vrienden Hospice Kromme Rijnstreek  onder vermelding van ‘actie 9,90’.

Als u € 9,90 teveel of te weinig vindt, dan is ieder ander bedrag uiteraard ook van harte welkom voor dit belangeloze initiatief. Hopelijk kunnen we op deze manier de vergissing en het nare gevoel van Ans omzetten in iets positiefs voor het Hospice en voor Ans!

Lees ook het persbericht verschenen  in het Groentje op 20 aug.2014:  ACTIE 9,90