Archief van december, 2012

Beschermgilde Hospice Kromme Rijnstreek in oprichting

maandag, 31 december, 2012

Anton Bosboom: ‘Gilden spelen een belangrijke rol in de zorg voor de medemens’

Bron: ’t Groentje / Houtens Nieuws

HOUTEN – Het Hospice Kromme Rijnstreek is in maart 2011 geopend en voorziet regionaal in een grote behoefte. De exploitatie kampt echter ondanks vele gulle particuliere giften, donaties en de inzet van ruim honderd vrijwilligers structureel met een tekort. Het bijna geheel ontbreken van overheidssteun is daarvan een belangrijke oorzaak. Anton Bosboom is coördinator Fondsenwerving, en hij heeft een prachtige oplossing bedacht: de oprichting van het Beschermgilde Hospice Kromme Rijnstreek. 

Waarom een gilde?

“Gezien de  financieel afhankelijke situatie van het hospice is het dringend nodig in de komende jaren speciale ondersteuning vanuit het bedrijfsleven te organiseren”,  vertelt Anton. “De oprichting van een Beschermgilde past prima bij die gedachte. Naast beroepsmatige belangenbehartiging speelden de gilden in het verleden ook een belangrijke rol in de zorg voor de  medemens. De middeleeuwse ondernemers en vaklieden waren niet alleen vanwege hun onderneming of ambacht lid van een gilde. Binnen hun gilden toonden zij tevens een gezamenlijke betrokkenheid in de zorg  voor medemens en samenleving. De overheden speelden in die tijd slechts een beperkte rol als het ging om de directe zorg voor zieken en minder bedeelden. De gilden namen op dit vlak hun eigen verantwoordelijkheid en deden toen reeds volop aan wat in onze tijd  wordt genoemd ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’. Niets nieuws onder de zon dus! Dit aspect van zorg en betrokkenheid door ondernemers wil de Stichting Vrienden weer laten herleven bij het organiseren van de financiële ondersteuning rond het Hospice Kromme Rijnstreek.” 

Zeer beperkte overheidssteun

Ad Vos, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Hospice, legt uit waarom de steun van het Beschermgilde zo belangrijk is. Ad: “Vanaf het begin zijn we gestart met financiering uit particuliere middelen. Subsidiemogelijkheden voor de exploitatiekosten van een hospice zijn er niet, of in slechts zeer beperkte mate. De inkomsten die er zijn, zoals de eigen bijdragen van de gasten en de vele particuliere donaties en de kosteloze arbeid van de ruim honderd vrijwilligers, kunnen helaas de exploitatie niet volledig sluitend krijgen. Een flink gedeelte van die inkomsten bestaat uit incidentele giften. Dat is gelukkig al wel een behoorlijk bedrag, maar helaas nog niet voldoende. Waar we behoefte aan hebben is een meer structurele bron van inkomsten, om met name de vaste lasten van het gebouw te kunnen dekken. Daarnaast is het ook belangrijk voor de toekomst om de hypotheekschuld geleidelijk af te bouwen. Meer continuïteit in de geldstroom aanbrengen is echt essentieel om de boel structureel draaiend te houden.” 

Gildemeesters

Aan het hoofd van het kersverse Beschermgilde staan vier ‘gildemeesters’, in de personen van de burgemeesters van de gemeenten Houten en Bunnik en twee gildemeesters uit ondernemerskringen. Uit de gemeente Houten is dat Peter de Rooy, voorzitter OKK, en uit de gemeente Bunnik is Peter Verkerk, voorzitter BHIK, bereid gevonden. Zij treden op als promotors van het Beschermgilde en ondersteunen de Stichting Vrienden van het Hospice bij het werven van de gildeleden en de instandhouding van het Beschermgilde. Als gildeleden worden uitgenodigd ondernemingen en bedrijven uit beide gemeenten. Gestreefd wordt naar een omvang van honderd gildeleden, verdeeld over Houten en Bunnik. Van de gildeleden wordt verwacht dat zij zich voor minimaal vier jaar of langer verbinden aan het beschermgilde, met een vaste jaarlijkse bijdrage. Anton Bosboom: “Het Comité Beschermgilde zoekt zorgvuldig naar gildeleden, waarvan zij verwacht dat deze het beschermgilde in de komende tijd een stevige basis kunnen verschaffen in de samenleving. Met name wordt verwacht dat zij in hun omgeving een positieve bijdrage willen leveren aan de acties van de Vrienden van het Hospice bij hun fondsenwerving.” 

Eervolle functie

Eén van de gildemeesters, Peter de Rooy, legt uit waarom het belangrijk is, zelfs een eer is, om lid van het beschermgilde te worden. “In het kader van het maatschappelijk betrokken zijn is dit voor bedrijven in de regio een zeer goed initiatief om dat nog eens extra te laten blijken. Het hospice verdient deze ondersteuning in tijden van een steeds meer terugtrekkende overheid. Het is fantastisch wat daar al gebeurt, vele vrijwilligers zijn hier volledig belangeloos mee bezig. Het is ook belangrijk om te beseffen dat je zelf in de toekomst ook gecofronteerd kan worden met een situatie in je omgeving waarin het hospice een belangrijke rol kan spelen.” 

Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op www.hospice-krommerijn.nl en kijk onder het kopje ‘beschermgilde’. Daar vindt u alle nodige informatie, én natuurlijk het inschrijfformulier. “Ik heb er alle vertrouwen in dat het bedrijfsleven dit initiatief zal omarmen”, besluiten Bosboom en Vos. “Het hospice verdient het!” (SV)

 

Week van het Hospice brengt 18.500 euro op

maandag, 31 december, 2012

V.l.n.r.: Jaap Vos (oud-voorzitter otary Houten), Ad Vos (Vrienden vh Hospice), Bas Poelstra en Anneke Schaap (Monuta Charity Fund)foto:Sven Verbeek

Bron: ’t Groentje / Houtens Nieuws

De Week van het Hospice wordt jaarlijks in september georganiseerd. Een aantal vrijwilligers vanuit de Rotary Club Houten, de Rotary Club Houten Castellum en Lions Houten organiseren diverse aantrekkelijke activiteiten waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de exploitatie van het hospice. Daarnaast is een belangrijk doel van de Week het Hospice bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Ad Vos: “Het is heel belangrijk dat we zulke gedreven ambassadeurs hebben. Gedurende één week per jaar vragen we nadrukkelijk de aandacht van de mensen in de regio voor wat het hospice is en wat we doen. Een stukje bekendheid is belangrijk, het levert ons enorm veel op om hiermee door te kunnen gaan. Het eindresultaat is fantastisch: ongeveer dertig mensen waren direct betrokken bij de organisatie van de activiteiten waaraan circa duizend mensen deelnamen. Het gebeurt niet elke dag dat ik zo’n mooie cheque in ontvangst mag nemen! Ik ben iedereen heel erg dankbaar voor zijn of haar inzet.”

Het Monuta Charity Fund deed een bijzondere bijdrage aan het totaalbedrag. Bas Poelstra, ambassadeur van het fonds: “We dragen het hospice een warm hart toe. Ook dit jaar deden we mee met de Week van het Hospice. We verzorgden daarvoor al het drukwerk, maar we hadden het gevoel dat we meer konden doen. Het heeft geleid tot een aanvraag, welke uit het Monuta Charity Fund werd gehonoreerd met duizend euro. Als uitvaartonderneming ervaren we van dichtbij hoe belangrijk het werk van het hospice is. Dat ondersteunen we heel graag.”

Het bedrag van het Monuta Charity Fund zal worden besteed aan een opleiding ‘zorg voor nabestaanden’ voor twee coördinatoren en twee vrijwilligers van het hospice. Zij kunnen de opgedane kennis daarna overbrengen op de ruim honderd andere vrijwilligers. Ad Vos: “Dit is een heel belangrijke bijdrage met een heel direct doel, ook hier zijn we erg dankbaar voor. We kijken terug op een zeer geslaagde Week van het Hospice.” (SV)

 

The Christmas Vocals uit Uithoorn verrasten onze gasten met een optreden.

vrijdag, 21 december, 2012

Bron: redactie Hospice Kromme Rijnstreek

Op zondag 16 december werden de gasten van ons Hospice verrast met een optreden van The Christmas Vocals uit Uithoorn. Een van onze vrijwilligers, Peter Wessels zingt mee in dit ‘gelegenheidskoor’ en vind het helemaal het einde! 

In november starten de repetities van het koor om met name de nieuwe nummers goed onder de knie te krijgen. Het koor, dat in zijn totaliteit uit zo’n 55 zangers bestaat, zingt Engelse Christmas Carols en staat onder bezielende leiding van Ferdinand Beuse. De zangers en zangeressen zingen, in Dickens-kostuum a capella de prachtigste traditionele Carols, maar ook meer eigentijdse nummers. Zo klonken in het Hospice naast het ‘Silent Night’, ‘Gloria in Exelcis Deo’ ook nummers als: ‘Have yourself a merry, little Christmas’, ‘Here comes Santa Claus’ en het vrolijke (nieuwe) nummer: ‘It’s beginning to look a lot like Christmas’.De gasten genoten met volle teugen en waren zichtbaar geroerd door het optreden van dit koor. Ook de zangers vonden het een heel bijzonder om in het hospice te mogen optreden en zij werden na afloop allemaal verblijd met een prachtige roos.Onder het genot van broodjes en heerlijke soep werd het bezoek aan het hospice afgesloten.

Peter Wessels

Mijn motivatie: Waarom maak ik schoon in het Hospice? Vrijwilligers noodzakelijk in Huishouding

donderdag, 20 december, 2012

Bron: ’t Groentje / Houtens Nieuws, 19 december 2012

Regio- Ik maak schoon omdat: Ik verschillende keren in het ziekenhuis heb gelegen en wat ik het ergste daarvan vond was hoe men schoonmaakte, hoe snel, slordig en onpersoonlijk.

Er stond, vlak voordat het Hospice open ging in 2011, een advertentie in het ‘t Groentje dat ze schoonmaakvrijwilligsters zochten. Dit was mijn kans, hier heb ik op gereageerd. En ja, ik mocht beginnen met schoonmaken. Vlak voor de opening eerst het hele huis gepoetst samen met de zorgvrijwilligers. Er waren toen nog geen gasten en dit was een mooie manier om elkaar een beetje te leren kennen. En toen kwam de eerste gast.  Hiermee begon voor mij het echte schoonmaakwerk. De appartementen van de gasten, de kantoorruimten en de entree: het hoort allemaal bij je werk, afwisselend en leuk om te doen. Naast het schoonmaken is ook het contact met de gasten en alle andere vrijwilligers voor mij erg belangrijk. Even een alledaags praatje met een mevrouw hoe zij thuis schoonmaakt, dat ik de bloemen verzorg voor de gast die in bed ligt en dit zelf niet kan, maar ook gezellig een kopje koffie drinken. Het geeft een warm en goed gevoel als je een appartement schoon hebt en de gast is blij en dankbaar dat het gebeurt. Natuurlijk zijn er ook trieste momenten, maar de dankbaarheid en de gezelligheid van het hospice zorgen ervoor dat ik mij erg nuttig voel samen met alle andere vrijwilligers. Daarom als je nog een ochtend of middagje tijd hebt en je wilt iets betekenen voor mensen in de laatste fase van hun leven, reageer dan op de advertentie elders in het ’t Groentje. (Marja, huishoudvrijwilliger Hospice Kromme Rijnstreek)

 

Tuinvrijwilligers ook in de wintermaanden actief!

zaterdag, 15 december, 2012

 

De tuinvrijwilligers zijn druk geweest met het winterklaar maken van de tuin rondom het hospice. Behalve onkruid wieden, snoeien, nieuwe plantjes en boompjes poten is buiten de kerstboom opgezet, gesponsord door De Vos Groep B.V. Daarna was er tijd voor een drankje en een heerlijke kop erwtensoep gekookt door de vrijwilligers ‘kookploeg’.

Dank jullie wel voor je geweldige inzet!

Bron: redactie Hospice Kromme Rijnstreek.