Archief van oktober, 2012

Nu ook ‘Een dag als…’ boekje,

vrijdag, 5 oktober, 2012

BUNNIK – De 50 mooiste afleveringen uit de serie ‘Een dag als…’, die eerder verschenen in ’t Groentje, worden nu gebundeld en in boekvorm uitgegeven. 50 Boeiende verhalen, 50 foto’s, 50 dorpsbewoners, 50 beroepen, 50 levens.De opbrengst van het boekje is volledig bestemd voor de Hospice Kromme Rijnstreek in Houten.
Schrijfsters, initiatiefneemsters en samenstellers Agnes Corbeij en Marijke Dekker hebben inmiddels ruim 500 exemplaren in de voorverkoop verkocht: “Fantastisch! De Hospice verricht zulk mooi werk; we zijn blij dat we met dit boekje geld voor dit bijzonder goede doel kunnen inzamelen.”
In de Hospice Kromme Rijnstreek kunnen mensen hun laatste dagen, weken of maanden doorbrengen zoals zij dat zelf willen en met wie zij zelf willen, zonder het thuisfront te zwaar te belasten.

50 Verschillende mensen
Het boekje ‘Een dag als…’ gunt de lezer een kijkje in het leven van vijftig personen die in Bunnik, Odijk of Werkhoven wonen of werken. Velen komt u regelmatig tegen, zoals de postbezorger, de schoolmeester, de molenaar of de caissière van de supermarkt. Maar hoe ziet hun dag er echt uit? En wat motiveert hun? Ook meer onbekende beroepen komen aan bod. Weet u bijvoorbeeld wat een paardenosteopaat doet? Een integratief dierenarts? Of een schrijftolk?
Sommigen werken achter de schermen, zoals de bode van het gemeentehuis of de wegwerker aan de A12. Anderen treden juist op de voorgrond, zoals een acteur, de burgemeester of prins carnaval. Ieder van hen heeft een eigen invulling, een eigen dagritme, een boeiend verhaal. Wist u bijvoorbeeld dat een rattenvanger tientallen kilometers per dag te voet aflegt? En dat een uitvaartverzorger altijd met de telefoon naast zijn bed slaapt?

Origineel cadeau
Burgemeester Hans Martijn Ostendorp, die de hospice een warm hart toedraagt, is enthousiast over het boekje: “Leuk om te geven, leuk om te krijgen! Of gewoon voor jezelf te kopen. Ook is het een origineel en welkom cadeau voor in een kerstpakket, als kerstcadeautje of als relatiegeschenk. En de koper ondersteunt een fantastisch, regionaal doel.”

Grafisch vormgever Jeroen van der Wiel is op dit moment bezig de 50 verhalen en foto’s om te toveren tot een prachtig boekje. Binnenkort wordt de bundel bij Drukkerij Libertas, evenals ’t Groentje een belangrijke sponsor van het project, gedrukt.

Sponsors
Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door Drukkerij Libertas, Jos Jansen en ’t Groentje, en dankzij grote bestellingen van gemeente Bunnik, Steunpunt Mantelzorg, Lions Club Bunnik, Vluchtelingen Werkgroep Bunnik, Uitvaartverzorging Miltenburg, molenaar Michel Strik, Primera Odijk, SNS Regiobank Lammers, Koninklijke BAM Groep, Holtman Notarissen en Uitgaanscentrum Brothers.

Verkrijgbaar
Het boekje ‘Een dag als…’ is vanaf begin november voor € 9,95 verkrijgbaar bij de boekhandels in Bunnik en Odijk, en rechtstreeks te bestellen via ac@groentje.nl of marijkedekker@kpnmail.nl. Kijk voor meer informatie over de hospice op hospice-krommerijn.nl. (MD)
Bron: ’t Groentje 3 oktober 2012

Vershof steunt vrijwilligersbarbecue hospice

vrijdag, 5 oktober, 2012

HOUTEN – De ondernemers van De Vershof hebben het Hospice Kromme Rijnstreek gesteund door het hospice ingrediënten voor een barbecue voor de vrijwilligers te schenken. Vrijdag kwam een vertegenwoordiging van de vershof; een groenteman, een visboer en een slager, de spullen voor de barbecue op locatie brengen. De dames van de werkgroep Ontmoeting die de saamhorigheid onder de vrijwilligers bevordert, organiseerden de barbecue Zij waren maar wat blij met dit gebaar van de ondernemers. De ondernemers steunden het hospice in het kader van het 20-jarig bestaan van De vershof. De locatie voor de barbecue was een grote tuin die ter beschikking werd gesteld door één van de vrijwilligers. Iedereen genoot vrijdagavond met volle teugen van de lekkere vis, het lekkere vlees en de lekkere groenten in de salades. Het was een heerlijke gezellige barbecue waarbij de ruim 100 vrijwilligers onder elkaar eens even lekker konden bijkletsen en bijtanken.(JvA)
Bron: ’t Groentje 3 oktober 2012

Bunnikse Bridgeclub Quatre Mains ondersteunt het Hospice

vrijdag, 5 oktober, 2012

Anton Bosboom van 'De Vrienden' neemt in aanwezigheid van coordinator van het hospice, Wilma Franke, de cheque in ontvangst van Marijke Rensink

Bunnik – In het seizoen 2011-2012 vierde de bridgeclub Quatre Mains te Bunnik zijn 30-jarig jubileum.
Een speciale commissie onder leiding van Dick van Boven heeft aan deze viering op creatieve wijze vorm gegeven. Zij hebben tevoren met de burgemeester en de wethouder overlegd voor welk maatschappelijk doel de opbrengst van de te ondernemen activiteiten zou kunnen worden bestemd. Gekozen werd voor het Hospice Kromme Rijnstreek en daarmee werd door alle leden van harte ingestemd.Dank zij de ondersteuning van enkele sponsors: ONVZ, kantoor Bosselaar & Strengers, Brothers, De Beesde en Vroeg werden gedurende het seizoen 2011-2012 voor de leden diverse feestelijke evenementen georganiseerd. Deze hadden allemaal als doel naast vermaak en ontspanning óók een financiële opbrengst te leveren.
In het kader van de Week van het Hospice kwam op 21 september j.l. een delegatie van het bestuur van Quatre Mains op bezoek bij het Hospice in Houten om de opbrengst van de jubileum activiteiten te overhandigen. Het bestuur van de Vrienden van het Hospice kreeg tot zijn verrassing een cheque aangeboden van maar liefst € 1.250.
De voorzitter van QM, mevrouw Marijke Rensink, sprak de hoop uit, dat deze actie navolging zal vinden bij andere clubs en verenigingen die iets te vieren hebben.
Bron: ’t Groentje, 26 september 2012