Archief van april, 2011

Hospice Kromme Rijnstreek is voor iedereen

maandag, 25 april, 2011

HOUTEN – Vier weken geleden is Hospice Kromme Rijnstreek geopend. Door de opening en de open dagen die hierop volgden, was er veel media-aandacht voor het hospice, waardoor vele belangstellenden uit Houten en de regio het nieuwe hospice bezochten. Toch is gebleken dat nog niet helemaal duidelijk is waarom het hospice er precies is, en vooral voor wie het bedoeld is.

Het hospice is er voor alle inwoners en hun familie van de Kromme Rijnstreek en ook voor de gasten van buiten de regio met een levensverwachting van maximaal drie maanden. Jong en oud, van alle gezindten en culturen zijn welkom in het hospice. Vaak wordt ten onrechte gedacht dat Hospice Kromme Rijnstreek er alleen voor mensen met een hoog inkomen is, dit is niet van belang. Iedereen is welkom.

Omdat er in Houten en omstreken geen hospice was, is vijf jaar geleden besloten dit toch te gaan realiseren. Het hospice, ook wel bijna-thuis-huis genoemd, is geopend. Het is een intieme plek in huiselijke sfeer geworden om in alle rust en veiligheid te verblijven tijdens de laatste fase van het leven. Inmiddels zijn alle vier appartementen bezet. De gasten blijken zeer tevreden te zijn over het verblijf in het nieuwe hospice.

Stichting Vrienden van Hospice Kromme Rijnstreek organiseert de fondsenwerving ten bate van het hospice. Ook u kunt Hospice Kromme Rijnstreek steunen door donateur of sponsor te worden.

Bron: Houtens Nieuws ‘t Groentje 20 april 2011

Appelplukker voor Hanne Vos

donderdag, 14 april, 2011

Appelplukker 1

Bron: Houtens Nieuws ’t Groentje 13 april 2011

HOUTEN – De Appelplukker is zaterdagavond uitgereikt aan Hanne Vos uit Tull en ’t Waal. Zij ontving De Appelplukker en bijbehorende oorkonde tijdens het fundraisingdiner van de Rotaryclub Houten uit handen van burgemeester Lamers. Hanne Vos is de afgelopen vijf jaar de drijvende en inspirerende kracht geweest achter de oprichting van het Hospice Kromme Rijnstreek in Houten.

Het bronzen beeldje De Appelplukker is een bijzondere onderscheiding die periodiek door de Rotaryclub Houten wordt toegekend aan een inwoner van de gemeente Houten, die zich op bijzondere en onbaatzuchtige wijze heeft ingezet voor gemeenschap. De afgelopen jaren is met de hulp en kennis van velen, maar steeds met Hanne als de grote aanjager en stimulator onvoorstelbaar hard gewerkt aan de totstandkoming van het hospice. Het resultaat mag er zijn: op 10 maart heeft de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het prachtige gebouw aan de Handboog 8 officieel geopend. Het hospice is een plek waar gasten tijdens de laatste fase van hun leven in alle rust en veiligheid kunnen verblijven wanneer dit thuis, niet meer mogelijk is. In haar dankwoord wees Hanne er nog maar eens op dat ze het niet allemaal alleen heeft gedaan en dat veel vrijwilligers in het hospice actief zijn.

Stichting Ambulance Wens
Dit jaar heeft Rotaryclub Houten gekozen de opbrengst van haar fundraisingdiner beschikbaar te stellen voor de Stichting Ambulance Wens. De Stichting Ambulance Wens vervult voor mensen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en niet meer lang te leven hebben hun laatste wens. Aan het einde van een bijzonder geanimeerd fundraising diner, in het gebouw van Arval, kon door voorzitter Johan de Boer van Rotaryclub Houten, een cheque van € 25.000,– worden overhandigd aan Kees Veldboer van de Stichting Ambulance Wens. (JvA)

De Appelplukker

donderdag, 14 april, 2011

Bron: Trefpunt 13 april 2011

Het bronzen beeldje De Appelplukker werd afgelopen zaterdag uitgereikt aan Hanne Vos uit Tull en ’t Waal. Het beeldje is een bijzondere onderscheiding die periodiek door de Rotaryclub Houten wordt toegekend aan een inwoner van de gemeente Houten, die zich op bijzondere en onbaatzuchtige wijze heeft ingezet voor de Houtense gemeenschap. Hanne Vos is de afgelopen vijf jaren de drijvende en inspirerende kracht geweest achter de oprichting van het Hospice Kromme Rijnstreek in Houten. Aan de totstandkoming van het hospice is onvoorstelbaar hard gewerkt, met de hulp en kennis van velen, maar steeds met Hanne als de grote aanjager en stimulator. Het resultaat mag er zijn: op 10 maart is door de staatsecretaris van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het prachtige gebouw van het hospice aan de Handboog 8 in Houten officieel geopend. Burgemeester Lamers overhandigde Hanne Vos het beeldje van de Appelplukker en de daarbij behorende oorkonde. De uitreiking vond plaats tijdens het fundraisingdiner van Rotaryclub Houten, waarvan de opbrengst beschikbaar komt voor een hartverwarmend project: de Stichting Ambulance Wens. De Stichting Ambulance Wens vervult voor mensen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en niet meer lang te leven hebben hun laatste wens. Kees Veldboer is in 2007 hiermee gestart en werkt inmiddels met 180 vrijwilligers samen om bijna elke dag een wens in vervulling te laten gaan. Aan het einde van een bijzonder sfeervol en zeer geanimeerd fundraising diner, in het gebouw van Arval in Houten, kon door voorzitter Johan de Boer van Rotaryclub Houten, een cheque van 25.000 euro worden overhandigd aan Kees Veldboer van de Stichting Ambulance Wens. Een onvergetelijke avond.

Burgemeester Lamers overhandigde Hanne Vos het beeldje van de Appelplukker en de daarbij behorende oorkonde (foto Daan van Wijk)