Archief van december, 2007

Kerstgroet en beste wensen

donderdag, 20 december, 2007

U als betrokkene bij het ontstaan van een hospice in Houten (Kromme Rijnstreek) heeft zich ongetwijfeld in 2007 wel enige malen afgevraagd hoe nu de stand van zaken is.

Ondanks een periode van stilte, is er achter de schermen gestaag gewerkt. Wij willen u graag aan het einde van 2007 een bescheiden impressie geven van de voortgang en enkele hoogtepunten noemen.

In 2007 is gewerkt aan het verder uitbouwen van de organisatie en er is gezocht naar draagvlak bij de gemeenschap en bij diverse organisaties. Bovendien is er daadwerkelijk overleg geweest met partijen om een locatie te realiseren.

Enkele voorbeelden van het creëren van draagvlak zijn:
•    Persberichten in het begin van 2007
•    Regelmatige rondgang van de melkbus voor sponsoring
•    Spontane giften en steunbetuigingen
•    Collectes in kerken
•    Presentatie bij het IDO
•    Presentatie voor het Rode Kruis, afdeling Houten
•    Aanwezigheid op de activiteitenmarkt van Houten

Op organisatorisch gebied is in september 2007 het Comité van Aanbeveling geïnstalleerd. Bij de installatie hebben de leden ons geadviseerd een voorlopige kleinschalige start te maken. Wij hebben dit advies nu serieus in overweging.

Tenslotte zijn er in 2007 verschillende gesprekken geweest met instanties en organisaties om een geschikte locatie te vinden. Daarbij hebben we niet op alle fronten de wind mee gehad. Na de verwerking van enkele teleurstellingen, zijn de voorzichten nu weer rooskleuriger te noemen.
Wij gaan daarom vol goede moed het nieuwe jaar in.

De besturen van beide stichtingen en de leden van het Comité van Aanbeveling hopen op gunstige ontwikkelingen voor het hospice in 2008.
Lees verder »